07 november 2018

CDA stemt in met krediet transformatie de Veentjes

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 1 november stemde de fractie van het CDA in met het krediet voor de transformatie van de Veentjes. Het voorstel werd door de raad aangenomen. Namens het CDA deed woordvoerder Ruud Veldkamp de volgende bijdrage:

Al in een eerder raadsbesluit van 12 april 2017 is er vastgesteld dat voor de plannen van de Veentjes gekozen is voor het voorkeursscenario Wonen aan ’t Park. Voor ons ligt het raadsvoorstel waarin de raad nu gevraagd wordt te besluiten het krediet van € 3.189.000,-- voor de realisatie van de transformatie van de Veentjes beschikbaar te stellen.

Naast het besluit over het beschikbaar stellen van het krediet nemen we kennis van de beschikbaarstelling van de subsidie die is toegekend door de provincie van € 1,7 mln en tevens wordt aan ons gevraagd geen wensen en bedenkingen te hebben bij de samenwerkingsovereenkomst tussen Kool Vastgoed BV en de gemeente. Belangrijke voorwaarde in dit geheel is dat de Europese Commissie akkoord gaat over de melding staatsteun.

Over de Veentjes wordt al jarenlang gesproken en is al jaren het zorgenkindje van de binnenstad in Doetinchem. Het CDA vind het voorliggend plan een goede stap voorwaarts voor de Veentjes .Dit plan voorziet in een transformatie van winkels naar wonen. Uit de stukken blijkt dat er een goede en zorgvuldige voorbereiding heeft plaats gevonden om tot dit project te komen. Een goede samenwerking met alle betrokken partijen laat zien dat je samen mooie plannen kunt realiseren die goed zijn voor de Veentjes en de stad Doetinchem . De plannen zijn erop gericht de leegstand van winkels terug te dringen, verdere verloedering tegen te gaan maar de plannen geven ook een versterkende werking aan de gehele binnenstad van Doetinchem. Met dit plan realiseer je verdere concentratie van het winkelaanbod in Doetinchem.

Belangrijk aandachtspunt blijft een goede communicatie met de huidige zittende winkeliers en wij verwachten een goede begeleiding van deze winkeliers naar een voor hen goed onderkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.