28 september 2018

CDA stemt in met 'visie inkoop sociaal domein 2021'

Woordvoerder Paul Hilferink gaf namens het CDA de volgende bijdrage;

Je kan iedere euro maar een keer uitgeven. Het CDA ziet daarom graag dat het geld dat we binnen de gemeente voor zorg beschikbaar hebben doelmatig uitgegeven wordt. Iedere inwoner moet zoveel mogelijk de zorg krijgen die past bij zijn of haar unieke situatie. Daarnaast moet het geld niet uitgegeven worden aan onnodige administratieve lasten bij de zorgverlener. In de voorliggende visie zien we een duidelijke aanzet om die wens ook zo veel mogelijk in praktijk te brengen. Dit blijkt geen gemakkelijke opgave. Het is een proces van de lange adem waarbij de voortgang in kleine stapjes gaat. De verschillende beleidstukken en raadsbesluiten uit de afgelopen jaren laten dit zien.

Er moet opgepast worden om geen ongelijkheid te creëren in de zorg die verschillende inwoners geboden wordt. Aan de andere kant moeten we ook erkennen dat iedere inwoner een eigen persoonlijke situatie kent die zich vaak niet laat vangen in standaard oplossingen. De kunst is om iedere inwoner de zorg te verlenen die bij hem of haar en de eigen leefomgeving past. De medewerker van de gemeente die helpt bij het formuleren van de zorgvraag moet dan ook over juiste expertise beschikken. Die expertise is bij regionale samenwerking ruimer voorhanden dan lokaal het geval is. Regionale samenwerking biedt daarnaast ook de mogelijkheid om strategisch slimmer in te kopen.

Regionaal samenwerken kan alleen succesvol verlopen wanneer de eigenheid van een gemeente gewaarborgd is. Dit geeft spanning, maar die spanning wordt op gedoseerde wijze geadresseerd in de voorliggende visie. De eerder in 2017 vastgestelde Doetinchemse uitgangspunten lijken er in te passen. Het Esbjerg-model uit Denemarken kan helpen om vanuit lokale eigenheid een gezamenlijke taal te ontwikkelen. Een taal die als doel heeft om de inwoner zelf de regie te geven bij het opstellen van zorgwensen. Deze werkwijze sluit goed aan bij de manier waarop de meeste inwoners tegenwoordig gewend zijn te leven. Grip hebben op je eigen leven en zelf in afstemming met je omgeving bepalen wat je nodig hebt. Zorgverleners kunnen vervolgens uitgedaagd worden om de best mogelijke zorg te leveren op basis van de aangegeven wensen.

Voor het CDA is het belangrijk om er zeker van te zijn dat de minder mondige inwoner niet het kind van de rekening wordt omdat hij of zij de zorgvraag niet goed kan formuleren. We zijn door de wethouder gerustgesteld dat de zorgvraag van iedere inwoner altijd onder regie valt van de gemeente en niet onder de regie van de zorgverleners. De menselijke maat is zo leidend in de visie. Ook zien we duidelijk dat er alleen resultaatgericht gewerkt wordt waar dat ook echt mogelijk is. Daar waar dat niet kan wordt dit ook niet gedaan. Al met al zitten er zo genoeg waarborgen in om deze visie nu verder richting het proces van realisatie te brengen.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.