29 maart 2019

Koersdocument Omgevingswet

Tijdens de raadsvergadering van 28 maart stond ''het koersdocument Omgevingswet'' op de agenda. Rob Veenes deed namens de CDA fractie de volgende bijdrage:

----

Voorzitter Dank u wel, 

Voor ons ligt het document dat voor ons als raad, en daarmee ook voor onze inwoners en ondernemers van de gemeente Doetinchem letterlijk een kaderrichtlijn meegeeft aangaande de invulling van de omgevingswet dat in 2021 zijn beslag moet krijgen. Een richtlijn die ‘hoog over’ gaat maar nog niet tot praktische invulling van details gaat.

Letterlijk ook voor onze inwoners en ondernemers. Er wordt veel input van hen gevraagd. De mogelijkheden worden daar ook voor geboden. En dat is ook goed gezien wij als CDA positief staan voor een actieve participatiesamenleving.

Echter die inbreng dient ons inzien dan wel op een juiste, evenwichtige en realistische manier gewogen te worden. Voorzitter in het stuk wordt bijvoorbeeld gesproken over belevingswaarden van bepaalde gebieden binnen de gemeente,… belevingswaarde door de gebruiker. Wat ons als CDA betreft dient er ook voldoende aandacht te zijn voor diegenen die zich actief inzetten op het gebied van inbreng vanuit de samenleving. Dat deze input op juiste en evenwichtige waarde wordt geschat, immers nagenoeg iedereen die inbreng doet, zal een bepaalde kleur, verwachting of belang hebben.

Een juiste beeldvorming van het proces of input, vooraf, tijdens en na het proces of inbreng is daarbij van belang. Een realistisch verwachtingsmanagement vanuit de gemeente, van begeleiders van een proces of ons als Raad van wat wel of niet kan is daarbij essentieel.

Belangrijk voor ons als CDA is het feit dat niet alles in beton gegoten is. Als voorbeeld kunnen wij hierbij aangeven dat de grenzen die bij de 11 deelgebieden staan weergegeven, indicatief zijn en dus kunnen wijzigen gezien het belang of geschiedenis, danwel verwachting van een van een bepaald gebied hoe deze zich zal gaan ontwikkelen in de toekomst.

Kortom een basisstuk voor de toekomst, waarin een vorm van dynamiek gecreëerd wordt die bij een participatiesamenleving hoort, voor de lange termijn. Een veranderende manier van vormgeven. Enerzijds voor de gebruiker, als ook voor de ontwerper, de medewerkers van dit huis. De wethouder heeft ons gerustgesteld in het omvangrijke programma dat zij ondergaan in deze cultuurverandering, organisatorisch en praktisch gezien. Praktischer en tastbaarder zal het worden in de volgende fase die voor ons nu nog niet aan de orde is.

Het is een stuk waar wij als CDA onze goedkeuring aan geven kunnen.

---

Het stuk werd unaniem aangenomen. Hiermee is de weg vrij voor de volgende fase in dit proces; Inwoners actief betrekken bij het invoeren van de omgevingswet en het maken van omgevingsvisies. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.