02 maart 2023

Motie Asielzoekers versneld aan het werk

Sinds 1 januari 2022 ligt er bij de gemeenten meer verantwoordelijkheid voor het inburgeren van asielzoekers. In Doetinchem dragen we op meerdere manieren bij aan de asiel- en migratieproblematiek. Lokaal is er goed zicht op de mogelijkheden die asielzoekers geboden kunnen worden. Op die manier kan volgens de menselijke maat gewerkt worden.
Nu stelt de voorliggende motie ons wel voor een dilemma, want welke uitwerking heeft het idee dat iedereen die naar Nederland komt hier direct aan het werk kan? Zetten we de poorten dan open voor de hele wereld?
 

Als CDA willen we echter van de goede intenties uitgaan en we weten vanuit onderzoek dat inburgeren de grootste kans van slagen heeft wanneer dit zo vlot mogelijk start na aankomst in Nederland.

We zien bij de Oekraïense vluchtelingen goed hoe positief het is dat ze direct aan het werk konden. We hebben in onze regio ook veel werknemers nodig. Effectief inburgeren kunnen we zo koppelen aan de vraag om arbeidskrachten en een sterke economische regio. Asielzoekers kunnen zo in de gelegenheid gesteld worden om te laten zien hoe graag ze onderdeel willen vormen van de Nederlandse samenleving en hier hun steentje bijdragen. Iets dat dan ook weer meegewogen kan worden in hun asielverzoek.

Kortom, het voorgestelde onderzoek is geen gek idee vanuit de opdracht die de gemeente heeft met betrekking tot de inburgering en daarom is het CDA voor deze motie.

Woordvoerder: Paul Hilferink

Bron afbeelding: Gemeente Doetinchem

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.