07 februari 2022

Motie geen eigen normen voor windmolens opstellen

Reactie van de CDA fractie op de motie " geen eigen normen voor windmolens opstellen" zoals uitgesproken door onze woordvoerder Vincent Heuthorst tijdens de raadsvergadering van 24-02-2022.

Het CDA kan gewoon voor zijn wanneer bij ‘Besluit’ dictumpunt 2 vervalt en tegen als dat blijft staan. Met 2e dictumpunt stopt namelijk niet alleen het participatietraject maar ook bijvoorbeeld het ecologisch onderzoek en dat kan best wel door blijven gaan in het kader van flora- en fauna wet. 

Deze motie gaat zoals die nu voorligt ook verder dan wij eerder besloten hebben om geen onomkeerbare stappen te zetten. Ook bij het vaststellen van RES 1.0 – Regionale Energie Strategie,
hebben wij als CDA aangegeven en ook de toezegging gekregen om niet in een onomkeerbare beslisfuik terecht te komen!

Gezien de fase van ontwikkeling van het windpark is het geen probleem om de uitkomsten landelijke normen af te wachten en geen eigen normen op te gaan stellen en ontwikkelen. 
 

Bron afbeelding: Pexels

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.