18 december 2020

Nota van zienswijzen en definitieve verklaring van geen bedenkingen Hotel Van der Valk

Onderstaande bijdrage werd uitgesproken door onze woordvoerder Rob Veenes tijdens de raadsvergadering van 17 december 2020

De vraag aan ons raadsleden om positief in te stemmen met de definitieve verklaring van geen bedenkingen Hotel Van der Valk, met daarbij de instemming van zienswijswijze, is voor ons als raad een van de laatste zo niet laatste stap, in een langdurig proces van toch ruim 6 jaar, waarna het college kan overgaan tot vergunningverlening.

Gezien het tijdspad moet je als initiatiefnemer in deze wel echt overtuigd zijn van je keuze!

Wij zijn als gemeente Doetinchem dé centrumgemeente voor de hele Achthoek. Daarnaast hebben wij als unanieme raad bekrachtig tijdens de begrotingsbehandeling, de ambitie te hebben om te groeien naar 70.000 inwoners. Deze ambitie is en gaat breder dan louter het aantal inwoners. Ook infrastructuur en bedrijvigheid hoort daarbij. Het wordt daarom nog aantrekkelijker voor ondernemers zich in en om Doetinchem te vestigen. De realisatie van een Van der Valk hotel op deze locatie past prima in deze ambitie.

Alle zienswijze zijn correct voorzien van antwoorden. Deze hebben niet geleid tot grove aanpassingen. Wel tot enkele aanvullingen of bredere onderbouwingen, zoals valt te lezen m.b.t. verlichting, flora en fauna en het vast laten leggen van de definitieve uitweg.

Positief valt vast te stellen dat er op basis van stikstofuitstoot een onderzoek is gedaan naar de bouwfase en gebruiksfase. In beide gevallen is er een uitstoot van 0.0 mol/ha waar de temen. Daarmee kan dus op voorhand al geconcludeerd dat er geen negatieve effecten zijn voor wat betreft uitstoot op natura 2000 gebieden.

Als wij kijken naar het proces, hoe belanghebbende zijn betrokken bij dit traject, dan valt te concluderen dat dit op diverse manieren heeft plaatsgevonden.

Bijeenkomsten bij Het Waterrijk en het Proathuus in Dichteren waren daar onderdeel van. Maar ook, en dat is eigenlijk wel uniek te noemen, is dat er tot twee maal toe de mogelijkheid heeft bestaan om via zienswijzen inspraak te doen. Hier is ook actief en veel gebruik van gemaakt, als ook de mogelijkheid om in te spreken tijdens raadsvergaderingen. Daarnaast zijn betrokkenen bezocht door initiatiefnemers.

De toegevoegde waarde voor de directe omgeving ligt hem in het feit van een stuk werkgelegenheid, maar ook een toegevoegde waarde voor de binnenstad. Immers zoals bekend, als je op vakantie gaat blijf je niet de hele dag in je hotel, maar ga je de omgeving verkennen.

Doetinchem is daar de uitgesproken locatie voor! Daarnaast krijg de wijk Dichteren er een mooi groen en openbaar landschappelijk park bij met een gratis parkeerplaats.

Voorzitter, ik houd het kort, zoals u van ons als CDA mocht verwachten, staan wij volledig achter dit voorstel, en zien dan ook zo spoedig mogelijk de eerste Achterhoekse vlag gestreken worden, wellicht met een Toekan er op.

Wij zullen als fractie vóór dit voorstel stemmen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.