05 februari 2019

Notitie Domus: harmonie gaat voor het verdienen van geld over de rug van een ander.

Bijdrage van het CDA, uitgesproken door woordvoerder Paul Hilferink:

De kracht van onze beschaving is dat we als maatschappij zorgen voor de mensen die buiten de boot vallen. Ook al onderschrijft bijna iedereen dit uitgangspunt, een Domus in je achtertuin is toch wel even een ander verhaal. Dat bleek ook toen de Domus gevestigd werd.

Uiteindelijk kwam de voorziening er wel. Je mag dan verwachten dat het Leger des Heils en de overheid er alles aan doen om de Domus in een zo goed mogelijke harmonie met de buurt en het dorp Wehl te laten leven. 

Afgelopen zomer werd duidelijk dat dit niet langer het geval was. Na jaren van elkaar min of meer gedogen was de maat vol na een aantal heftige incidenten. De insprekers schetsten ons veel voorbeelden van ontoelaatbaar grensoverschrijdend gedrag. Aanranding, openbare dronkenschap, vernieling, drugs dealen, drugs gebruiken, schelden en stelen. Kortom, de harmonie was weg. En erger nog, bij steeds meer Wehlenaren was ook het vertrouwen weg. Zelfs bij mensen die vinden dat het een plicht is om een Domus te huisvesten.

De gemeente werd verrast, maar ondernam wel direct actie, al lijkt dat wellicht niet altijd zo. We gaan er vanuit dat de inspanning die de gemeente nu doet blijvend is. De situatie lijkt nu onder een zekere mate van controle. In ieder geval op papier. Dit herstel moest vooral uitgaan van de gemeente. Het Leger de Heils werd gedwongen openheid te geven en mee te werken.

Handhaving is voor de buitenwereld het meest zichtbaar. Op de achtergrond werd ook intensief onderzoek gedaan naar het zorgcontract dat onder de Domus ligt. De gronden voor het geven van een  formele berisping of in het uiterste geval het beëindigen van het zorgcontract zijn zo duidelijk in beeld. Op basis van die kennis vraagt het CDA zich wel af er in de zomer van 2018 niet gewoon een berisping gegeven had moeten worden. 

Het is nu zaak dat het plan van aanpak zo snel mogelijk zorgt voor een stabiele situatie in Wehl. Grote aandacht moet hierbij uitgaan naar verbinding met de direct omwonenden van de Domus en de ondernemers. Wanneer dat niet kan op de manier zoals omschreven in het aangepaste beheerplan, dan willen we zien hoe dit op een andere manier vorm krijgt.

Laat in ieder geval de meldingsbereidheid van incidenten weer groeien. Daarnaast mag Wehl terug zien en ervaren dat het Leger des Heils er werkelijk alles aan doet om ‘beschermd wonen’ van toepassing te laten zijn op de cliënten én op de omwonenden.

Alle betrokkenen hebben recht op bescherming in deze, ook wanneer dat betekent dat het Leger minder cliënten kan plaatsen dan berekend in het ondernemingsplan. Harmonie gaat namelijk voor het verdienen van geld over de rug van een ander.Naschrift
: Op basis van een toezegging die het CDA kreeg in de beeldvormende raad krijgt de gemeenteraad in september een evaluatie gepresenteerd van de ingezette acties. 

Bron afbeelding: Google Maps

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.