30 mei 2019

Preventieagenda verslaving 2019-2022

Tijdens de raadsvergadering van 29 mei stond de preventieagenda verslaving op de agenda.
Namens het CDA deed Ruud Veldkamp de volgende bijdrage;

Voor ons ligt de in het coalitieagenda 2018-2022 afgesproken preventieagenda verslaving. Het CDA is tevreden met de inhoud van dit document. Het document heeft als doelstelling het voorkomen van verslaving, afname van risicovol gebruik en gedrag en een afname van overlast in de samenleving. We vinden het belangrijk dat er vol aandacht is voor de problematiek van verslaving in welke vorm dan ook. De inzet van het model Reynolds juichen wij toe. Vroege signalering is van het groots belang en de focus zal daar o.a. voor een belangrijk deel liggen op het tijdig en goed informeren van de jeugd als doelgroep. Zij dienen vroegtijdig te worden gewezen op de risico’s en gevaren van welke verslaving dan ook. Samenwerking met de verschillende partners is dan ook van belang om het tot een succes te maken.

Vanuit het CDA vinden wij het belangrijk dat de preventieagenda breder werd getrokken dan de aandacht voor roken en alcohol en dan doelen we op cyberpesten, gamen en sexting. Daar is in het document wel enige aandacht aan gegeven maar dit had van ons wat sterker gekund en we vragen de wethouder om hier in de uitvoering nog wat meer aandacht aan te geven.

Wij als CDA vinden het toenemende gebruik van lachgas een zorgelijke ontwikkeling en we verwachten dat de wethouder hier aandacht voor heeft en de ontwikkeling volgt en waar mogelijk actie op onderneemt.

We zien deze preventieagenda als een dynamisch document en verwachten indien dit ontwikkelingen dit vragen dat de wethouder hierop in zal spelen en wij worden graag door de wethouder periodiek geïnformeerd over de resultaten.

Als CDA fractie zijn we tevreden met het raadsvoorstel en vragen de wethouder de genoemde aandachtspunten in ogenschouw te nemen en zullen dit voorstel dan ook steunen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.