27 september 2019

Raadsvoorstel ontwerp verklaring van geen bedenkingen Hotel Van der Valk

Geachte raad,


Sinds 2013! Nu zo’n 6 jaar geleden is er voor het eerst sprake geweest van een mogelijke vestiging van een Van der Valk hotel in de gemeente Doetinchem. In maart 2015, om precies te zijn 24 maart 2015 is er een positief collegebesluit over genomen. Een van de kleinste hotels van de keten met 102 kamers.
Vanavond hebben we het over het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen aangaande hotel Van der Valk aan de Europaweg. Dit betreft dus geen definitieve verklaring.
Vrij vertaald en platgeslagen een oordeel over de beantwoording van zienswijzen zoals deze zijn ingediend en verwerkt.

Bij deze beantwoording zijn volgens de CDA Fractie goede extra onderbouwingen gedaan aangaande groen, verkeer, geluid en ladderonderbouwingen.

In opdracht van het college wordt verzocht om een extra stikstofonderzoek uit te voeren aangaande uitstoot op deze locatie ten opzichte van kwetsbare natuur, als gevolg van de PAS uitspraak. Wij zijn benieuwd als CDA wat hiervan de uitkomst zal zijn.

Ondanks dat deze cijfers nog niet bekend zijn, kan de ontwerpverklaring wat onze fractie betreft zonder problemen worden afgegeven en zullen wij voor stemmen.

Woordvoerder: Rob Veenes

Raadsvoorstel Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Hotel Van der Valk is hier te lezen.

Bron afbeelding: Google Maps

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.