Scootmobiel
02 juli 2019

Reactie CDA op motie SP Zorgbuurthuis; Sympathiek maar te gebonden aan 1 concept.

De SP diende tijdens de raadsvergadering van 27 juni een motie in over het concept ''Zorgbuurthuis''.
Volgens het CDA een sympathieke motie maar teveel gebonden aan 1 mogelijke uitkomst; het landelijke SP concept Zorgbuurthuis.

Paul Hilferink deed namens de fractie de volgende bijdrage:

Voor ons ligt een uiterst sympathieke motie. Toch zal het CDA tegen stemmen, we leggen uit waarom. De SP signaleert terecht dat het niet altijd even makkelijk is om in je eigen buurt of dorp oud te worden. De verzorgingshuizen zoals ze in het verleden bestonden zijn verdwenen. De maatschappij is duidelijk aan het veranderen en mensen willen graag meer regie op de wijze waar ze hun leven willen inrichten. Op het moment dat zorg en ondersteuning nodig is kan niet iedereen terugvallen op mantelzorg. Daarnaast zien we dat mantelzorgers met grote regelmaat zwaar belast worden. Het CDA is daarom groot voorstander van het zoeken en ondersteunen van nieuwe woonvormen waarin wonen en zorg meer gecombineerd worden. Er zijn binnen de gemeente inmiddels ook al verschillende initiatieven die lopen of opgestart worden.

We moeten oppassen dat deze woonvormen niet alleen toegankelijk zijn voor mensen met een beter gevulde portemonnee, want daar lijkt het nu soms op. Gelukkig zien we binnen de gemeente dat ook Sité oog heeft voor deze ontwikkelingen en actief kijkt naar hoe er voor mensen met een smallere beurs mogelijkheden gecreëerd kunnen worden. Als CDA voelen we ons in de SP motie teveel gebonden aan 1 mogelijke uitkomst, het concept Zorgbuurthuis, waarbij Zorgbuurthuis zelfs al met hoofdletter gespeld wordt als eigenstandig concept. Daarbij zit er in het, overigens grondig uitgewerkte, concept een lastigheid in de geldstromen doordat de scheiding van de Zvw, Wlz en Wmo bewust opgeheven wordt. Ook lijkt een landelijk SP punt nu zonder duidelijke lokale verkenning 1 op 1 naar de situatie in onze gemeente vertaald te worden. Volgens ons moet de maatschappij iets meer ruimte krijgen om binnen de huidige wettelijke kaders op zoek te gaan naar mogelijkheden van nieuwe woonvormen waarbij wonen en zorg gecombineerd worden.

We blijven wel aandacht vragen voor alternatieve woonvormen en verwachten van het college dat ze dit nadrukkelijk meenemen in het beleid. We willen daarbij dan ook graag extra aandacht voor mensen met een minder gevulde beurs en samenwerking met partijen die zich bezig houden met sociale woningbouw.

De motie werd verworpen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.