Rob Veenes

Fractielid

Ik ben Rob Veenes, 41 jaar en woonachtig in Wehl. Ben getrouwd met Lara en wij hebben samen twee kinderen van 3 en 2 jaar oud. Mijn beroep is melkveehouder op het bedrijf dat ik circa acht jaar geleden van mijn ouders heb overgenomen en voortgezet. Daarnaast ben ik actief bij FrieslandCampina als lid van de ledenraad. Vanaf het begin ben ik lid en actief binnen de Commissie Wehlse Broeklanden.

Een commissie die adviseert over de inrichting, het gebruik en de leefomgeving van de Wehlse Broeklanden. Dit betreft het gebied tussen Wehl, Dichteren en De Huet. Binnen de commissie zijn diverse belangen vertegenwoordigd. Wat mij motiveert is dat je alleen zaken sneller kunt bereiken, maar dat je met samenwerking verder komt. De verbinding tussen ‘stad’ en ‘platteland’ is mij een groot goed. En dat is uiteindelijk toch het doel van deze commissie, maar tegelijkertijd ook dat van het CDA. Het mooie buitengebied staat grotendeels ten dienste aan de agrarische sector en diens gebruikers.

Werken aan een gezonde agrarische sector die zorgt voor ons dagelijks voedsel als ook een belangrijk deel van de inrichting en onderhoud van ons buitengebied, in samenwerking met haar naaste omgeving is belangrijk voor alle partijen. Verbinding, inzicht en draagvlak zijn daarbij belangrijke ingrediënten. Het voorkomen van verlies en versnippering van agrarische gronden is een van de goede doelstellingen die het CDA, als ook ondergetekende nastreeft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.