Bedrijvigheid

Onze ondernemers bepalen de kracht van de economie. Een krachtige economie is van groot belang voor de werkgelegenheid. Ruimtelijk gezien ontstaat economische ontwikkeling met name daar waar vervoerslijnen (wegen, spoor, water) lopen en daar waar belangrijke vervoerslijnen elkaar kruisen. De gerevitaliseerde bedrijventerreinen en het A18 bedrijvenpark bieden in Doetinchem aantrekkelijke locaties voor groeiende en nieuwe bedrijven. Ook op andere manieren kan de gemeente het ondernemersklimaat positief beïnvloeden: door het verminderen en vereenvoudigen van regels, door procedures vlot te laten verlopen, door een goede communicatie en dienstverlening, door bouwprojecten aan te durven en haar rekeningen op tijd te voldoen. Een goed onderling begrip tussen gemeente en bedrijven blijft een CDA speerpunt.

Het CDA kiest vanuit zijn uitgangspunt van rentmeesterschap nadrukkelijk voor het stimuleren van sociaal ondernemerschap, waarbij de winst van het bedrijf bijdraagt aan kansen voor mensen en aan duurzaam produceren. Voor het CDA zijn familiebedrijven en MKB-bedrijven motoren voor de samenleving.

Gezien de belangen van een goed draaiende economie is er veel daarop gerichte ambitie in de Achterhoek. Het CDA ziet de volgende kansen:

 De Achterhoek kent een groot aantal MKB-bedrijven. Het Midden en Klein Bedrijf is de banenmotor van de economie. Het innovatievermogen van het MKB moet worden ondersteund.

 De bedrijventerreinen in de Achterhoek zijn van grote kwaliteit. De twee regionale bedrijventerreinen beschikken over passende vestigingsmilieus om toekomstige vraag optimaal te kunnen faciliteren.

 Het CDA bepleit dat de gemeente actief contact zoekt met Duitse bedrijven die de gemeente Doetinchem kunnen gebruiken als springplank voor het veroveren van de rest van de wereld.

 Het CDA is een groot voorstander van het bevorderen van de mogelijkheden om over de grens te werken. Ook binnen Euregionaal verband moet de gemeente zoveel mogelijk profiteren van de kennis, kunde en mogelijkheden van onze oosterburen.

 Gemeentelijke inkopen ziet het CDA het liefst zo lokaal mogelijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.