Bereikbaarheid

Bereikbaarheid van Doetinchem en van de Achterhoek - over de weg, met het openbaar vervoer én digitaal - is een eerste voorwaarde voor een leefbare en economisch vitale regio. Waar jong talent volop kansen heeft en bedrijven kunnen floreren. Omdat mensen over gemeentegrenzen heen bewegen moeten gemeenten de handen ineenslaan. Samenwerken maakt sterk en trekt investeerders aan. De spoorlijn Arnhem-Winterswijk is één van de drukste regionale spoorlijnen van Nederland, maar door het (grotendeels) enkelspoor kwetsbaar. Door te investeren in goede digitale en fysieke bereikbaarheid hoeven bedrijven, medewerkers en jongeren niet weg te trekken en blijft iedereen aangehaakt op een snel veranderende wereld. Door een betere bereikbaarheid is het aantrekkelijk voor bedrijven om zich in de regio te vestigen en voor jonge gezinnen en jongeren om hier te wonen. De reisafstand van huis naar werk is dan ook korter. Binnen en buiten de kernen is de veiligheid van de fietsers belangrijk.

 Verdubbeling Europaweg in Doetinchem, met veilige fietsverbindingen.

 Gezien de hoge kosten is het CDA geen voorstander van ondertunneling van de Europaweg als de gemeente deze kosten moet dragen.

 Voor de wegenstructuur in het buitengebied is het vanwege de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers belangrijk om rekening te houden met agrarisch verkeer.

 Verdubbeling spoorlijn Arnhem-Doetinchem. Daarbij pleit het CDA voor versoepeling van de aanlegeisen voor spoor in de Achterhoek, waar immers alleen ‘lichte’ passagierstreinen rijden, zodat de aanlegkosten van dubbelspoor tussen Didam en Doetinchem flink omlaag kunnen.

 Snel internet in de hele Achterhoek.

 Het CDA is een voorstander van het benutten van innovatieve kansen om leefbaarheid en sociale bereikbaarheid te verbeteren door het slim gebruikmaken van lokale (vervoers)data. De ‘Slim Samenreizen’-app is hiervan een voorbeeld.

 Aanleg 2e fase N/A 18. Deze moet in samenspraak met de provincie snel op de investeringsagenda van het rijk. De 3O’s (Onderwijs, Ondernemers, Overheid) zullen ook financieel moeten bijdragen.Bereikbaarheid is per definitie gemeentegrensoverschrijdend en sociaal-economisch voor alle  niet alleen de direct aanliggende – gemeenten cruciaal. Daarom vindt het CDA het passend om de regio Achterhoek op dit thema concrete doorzettingsmacht te geven op basis van een gezamenlijke investeringsagenda.

 Parkeren is niet gratis, dit kost de gemeente geld (onderhoud, handhaving etc). Om de binnenstad zo aantrekkelijk mogelijk te houden is het CDA voor zo laag mogelijke tarieven.

 De binnenstad moet goed bereikbaar zijn voor voetgangers, fietsers, automobilisten en OV reizigers. Goede voorzieningen voor al deze groepen zijn van belang en er moet gezocht worden naar de juiste mix.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.