Eerlijke economie & Bedrijvigheid

Het CDA streeft naar een eerlijke economie. Een eerlijke economie betekent dat mensen moeten kunnen profiteren van een goed economisch klimaat en dat iedereen de kans krijgt om met zijn talenten een eerlijk inkomen te verwerven. Maar het betekent ook rekening houden met leefbaarheid en leefomgeving. Ondernemers gaan dan ook niet alleen voor eigen winst, maar werken waar dat kan samen met ‘buren’, onderwijsinstellingen en overheid. In een eerlijke economie houden we ook rekening met andere taken die mensen naast hun werk in het leven hebben, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere zorgtaken.Het CDA ziet dat veel mensen zich inzetten voor duurzame en verantwoorde economische ambities. Het CDA steunt deze ambities en wil dat de gemeente dit verder stimuleert. Het uitgangspunt is perspectief geven en grenzen stellen: bij rechten horen ook plichten. De afgelopen jaren is er in Doetinchem en de regio Achterhoek steeds meer sprake van vanzelfsprekend partnerschap tussen ondernemers, onderwijsorganisaties, overheid en inwoners. Economische ontwikkeling heeft daarbij prioriteit. Doetinchem en de Achterhoek zijn een ideale broedplaats voor innovatie en er liggen volop kansen voor ondernemende talenten.De gemeente moet een rol nemen als het gaat om werkgelegenheid, scholen en opleiden richting de lokale arbeidsmarkt. Een goed draaiende lokale economie zorgt voor werkgelegenheid. Hierbij staat werk altijd in relatie tot wonen, scholen voor kinderen, een omgeving met goede voorzieningen en kansen voor de toekomst. De gemeente kan deze gebieden als geen ander verbinden. ''Toekomstgericht retailmangagement en leiderschap'' voor onze binnenstadondernemers moeten we een vervolg geven. Ook voor ondernemers in Wehl en Gaanderen.

Wat gaan we doen:

 • Er komt 1 aanspreekpunt voor winkeliers/vastgoedeigenaren die hun winkels of kantoren willen transformeren naar bijvoorbeeld woningen.
 • We willen geen hogere lokale belastingen voor ondernemers behalve als het in samenspraak is met de ondernemers en de inkomsten worden gebruikt om het ondernemersklimaat te verbeteren.
 • Flexibiliteit is belangrijk Ondernemers moeten meer ruimte krijgen om te ondernemen. Dat kan door het schrappen, aanpassen of flexibiliseren van regels en meer ruimte te maken voor experimenten in het op te stellen omgevingsplan.
 • De gemeente moet facturen binnen 30 dagen voldoen.
 • We houden oog voor de bereikbaarheid en veiligheid van onze bedrijventerreinen. 
 • We willen mee-investeren in een goede lobby in de regio. Dit vergroot de kansen voor onze ondernemers en bedrijven.
 • De gemeente blijft actief partner in het Binnenstadsbedrijf en werkt samen aan een nieuw ''Aanvalsplan Binnenstad 2.0''. Met de winkeliersvereniging in Wehl en Gaanderen, de dorpsraden en inwoners doen we datzelfde voor de dorpskernen.
 • Voor de uitvoering van deze plannen wordt een nieuw meerjarig investeringsbudget vrijgemaakt.
 • We stimuleren samenwerkingen op bedrijventerreinen om energieneutraal te worden. We willen dat de gemeenten meefinanciert in onderzoeken zoals energiescans en haalbaarheidsstudies.
 • We voorkomen leegstand. Oplossingen worden in samenspraak met lokale ondernemers bedacht.
 • Het CDA wil terughoudend omgaan met het realiseren van grootschalige detailhandel aan de rand van onze stad en dorpen. Dit om het leegzuigen van stads- en dorpscentra te voorkomen.
 • We maximeren de kansen voor lokale ondernemers als het gaat om ons eigen inkoopbeleid. Een belangrijke voorwaarde voor duurzaamheid is immers nabijheid.
 • Het CDA bepleit dat de gemeente actief contact zoekt met Duitse bedrijven die de gemeente Doetinchem kunnen gebruiken als springplank voor het veroveren van de rest van de wereld.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.