Eerlijke economie

Het CDA streeft naar een eerlijke economie. Een eerlijke economie betekent dat mensen moeten kunnen profiteren van een goed economisch klimaat en dat iedereen de kans krijgt om met zijn talenten een eerlijk inkomen te verwerven. Maar het betekent ook rekening houden met leefbaarheid en leefomgeving. Ondernemers gaan dan ook niet alleen voor eigen winst, maar werken waar dat kan samen met ‘buren’, onderwijsinstellingen en overheid. In een eerlijke economie houden we ook rekening met andere taken die mensen naast hun werk in het leven hebben, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere zorgtaken.Het CDA ziet dat veel mensen zich inzetten voor duurzame en verantwoorde economische ambities. Het CDA steunt deze ambities en wil dat de gemeente dit verder stimuleert. Het uitgangspunt is perspectief geven en grenzen stellen: bij rechten horen ook plichten. De afgelopen jaren is er in Doetinchem en de regio Achterhoek steeds meer sprake van vanzelfsprekend partnerschap tussen ondernemers, onderwijsorganisaties, overheid en inwoners. Economische ontwikkeling heeft daarbij prioriteit. Doetinchem en de Achterhoek zijn een ideale broedplaats voor innovatie en er liggen volop kansen voor ondernemende talenten.De gemeente moet een rol nemen als het gaat om werkgelegenheid, scholen en opleiden richting de lokale arbeidsmarkt. Een goed draaiende lokale economie zorgt voor werkgelegenheid. Hierbij staat werk altijd in relatie tot wonen, scholen voor kinderen, een omgeving met goede voorzieningen en kansen voor de toekomst. De gemeente kan deze gebieden als geen ander verbinden.

Centrumgemeente Doetinchem vervult een voortrekkersrol in de regio Achterhoek. Samenwerken leidt tot grotere kansen voor de Achterhoek bij de provincie en het Rijk. Voorbeelden hiervan zijn onze prijswinnende schouwburg Amphion, de Oostelijke Randweg en de agenda Achterhoek 2020. Toerisme en recreatie doen onze regio goed. Het CDA blijft inzetten op verdere versterking van de stad om zodoende een aantrekkelijk centrum voor de Achterhoek te blijven.

 Het CDA wil zoveel mogelijk inspelen op de unieke kwaliteiten van de gemeente Doetinchem. Met betrokkenheid van haar inwoners en ondernemers is ontdekt dat Doetinchem ‘De gastvrije hoofdstad van de Achterhoek’ is. Het CDA ondersteunt dat gemengde ambassadeursgroepen van hieruit verder werken aan de profilering van Doetinchem.

 Het CDA pleit voor duidelijkheid omtrent de samenwerking van de gemeenten in de Achterhoek: Of met zijn allen vooruit of samenwerken op project niveau in wisselende verbanden. Gemeenteraden – en daarmee de inwoners van de gemeenten – moeten een daadwerkelijke stem hebben bij regionale samenwerking.

 Het CDA ondersteunt de ambitie van de regio om in te zetten op de kansen die ‘Smart Industry’ biedt. Daarnaast ziet het CDA kansen voor de regio om zich te profileren op ‘Circulaire Economie’.

 Bereikbaarheid is de levensader voor een vitale economie in centrumgemeente Doetinchem en in de Achterhoek Het CDA blijft zich lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk inzetten voor dubbelspoor en snel internet voor alle inwoners en ondernemers.

 Doetinchem is dé onderwijsstad van de regio. Landelijk zien we ‘field lab’s’ ontstaan rond hogescholen en universiteiten. In onze regio zit de kracht juist in het MBO, waar we de samenwerking met het bedrijfsleven op vergelijkbare wijze willen inzetten.

 Het CDA ziet kansen om toerisme in en om Doetinchem verder te ontwikkelen aan de hand van ‘verhaallijnen’. Denk aan lijnen als ‘Achterhoek’, ‘Tweede Wereldoorlog’, ‘Achterhoekse genealogie’ en ‘Coulissenlandschap’.

 Een duurzame economie is van groot belang voor het CDA. De bouw van windmolens roept veel weerstand op en maakt de verduurzaming trager. Het CDA pleit ervoor meer energie te steken in zonne energie en bijvoorbeeld mee te participeren in projecten als ''wind op zee''. Hier is minder weerstand tegen en het rendement veel hoger dan bij ons in de Achterhoek. Mochten er toch initiatieven van onderaf komen met draagvlak dan vinden we dat we de ruimte moeten bieden om deze uit te werken.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.