Kind op de fiets

Gezinnen

Voor het CDA is elk gezin van waarde. Families vormen het startpunt van ons leven waar we, als het kan, in geborgenheid mogen opgroeien.Door allerlei omstandigheden zien we meer samengestelde gezinnen. Het CDA vindt het mooi dat volwassen mensen op die manier verantwoordelijkheid nemen voor elkaars kinderen.

In veel gezinnen vervullen familieleden op de één of andere manier een belangrijke rol: opa’s en oma’s die oppassen op kleinkinderen, een tante die bijspringt, kinderen die (een deel van) de zorg voor hun ouders op zich nemen. De zorg zou ondenkbaar zijn zonder de inzet, liefde en aandacht van deze mantelzorgers. Wij hebben daar grote waardering voor en voelen het als een plicht om hun zorg te ondersteunen en te vergemakkelijken.

In gezinnen en families worden waarden en normen overgedragen, leren we samenleven. In tijden van tegenslag is familie vaak de plek waar we bescherming en steun vinden. We vieren er de mooiste momenten van het leven en delen er ons leed. Families en gezinnen zijn van onschatbare waarde en verdienen erkenning en waardering.

Ouders moeten aangesproken worden als hun kinderen problemen veroorzaken, zij zijn eerstverantwoordelijk. Helaas kunnen niet alle ouders bij elkaar blijven. Naast dat scheiden voor de ouders ingrijpend is, kunnen de gevolgen voor de kinderen dat ook zijn. Zeker voor de kinderen die een vechtscheiding meemaken. Het CDA komt op voor deze kinderen. Daarom is het belangrijk dat, als ouders besluiten uit elkaar te gaan, zij bij de gemeente terecht kunnen voor hulp en advies om een vechtscheiding te voorkomen.

Als jongeren hulp van buiten het gezin nodig hebben, moet dat snel en kundig gebeuren. Scholen, jeugdzorg en GGD moeten kennis, ervaring en zeggenschap delen: samenwerken dus. De gemeente moet in eerste instantie kunnen rekenen op de deskundigheid van maatschappelijke partners, als het nodig is moet de gemeente zelf initiatief nemen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.