Preventie

Het welbevinden van mensen staat voor het CDA centraal. Daar zijn mensen in de eerste plaats zelf voor verantwoordelijk. Voor het CDA is dit essentieel. Preventie voorkomt dat mensen in (verdere) problemen komen, in een afhankelijke positie.

Het is een gegeven dat landelijk één op de tien huishoudens en één op de zeven jongeren kampt met risicovolle schulden. Preventie is terecht de kern van het armoedebeleid in de gemeente Doetinchem. Dit beleid wil het CDA voortzetten en zo voorkomen dat mensen verder afglijden. Door kwetsbare huishoudens op te sporen en te helpen als de problemen nog overzichtelijk zijn, wordt erger voorkomen.Het CDA ziet elke vorm van verslaving als een aantasting van de levenskwaliteit. Het gaat ons daarbij niet alleen om drugs, maar ook om alcoholmisbruik en gokverslaving. Bij een verslaving lukt het mensen niet meer hun verantwoordelijkheid goed te dragen. Daarom moet de gemeente reguleren, controleren en handhaven.

 Het CDA pleit voor het geven van meer bekendheid aan het armoedebeleid, het vroegtijdig signaleren van kwetsbare huishoudens en het vereenvoudigen van de toegang.

 Op het gebied van preventie wil het CDA nadrukkelijk ook samenwerken met initiatieven uit de samenleving en zo besparen op de inzet van duurdere hulpverleners.

 Inkomensondersteuning, begeleiding naar werk, zorg en jeugdbeleid zijn gemeentelijke taken. De forse kortingen op de budgetten maken het des te meer noodzakelijk om nauw samen te werken met alle partijen in de samenleving en in te zetten op preventie

 Het CDA pleit voor een krachtig preventie- en voorlichtingsbeleid op het gebied van roken, drugs-, alcohol- en gokverslaving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.