Landbewerken

Ruimte geven

Met de instrumenten van de nieuwe omgevingswet, die in de komende raadsperiode zal gaan gelden, kan de gemeenteraad zich richten op een toekomstvisie voor de gemeente die de balans vindt tussen optimale economische kansen, een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving en maximaal draagvlak. Goede betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij de omgevingsvisie is voor het CDA vanzelfsprekend.Het CDA zet in op versterking van de landbouwstructuur en van de kwaliteiten van de groene ruimte. Verlies en versnippering van landbouwgrond moeten worden voorkomen. Aan natuurdoelen moet zo veel mogelijk samen met agrarische ondernemers worden gewerkt bij realisatie en onderhoud. Medewerking voor ruil of verkoop van betrokken eigenaren is nodig. Na zorgvuldige afweging moet voor bijvoorbeeld een herstructurering of gebiedsontwikkeling in het uiterste geval onteigening als een noodzakelijk instrument mogelijk zijn. Het Gelders plussenbeleid biedt de niet – grondgebonden veehouderij een beter perspectief. In ons ruimtelijk beleid willen we dit plussenbeleid opnemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.