Samenleving

Het CDA gelooft dat de samenleving centraal moet staan en niet de overheid. Dat vraagt van de gemeente een actieve houding om de samenleving krachtig en vitaal te maken. De gemeente is allereerst een ondersteuner van de initiatieven en voorkeuren van mensen. Het oude principe dat de gemeente er voor de inwoners is, en niet andersom, moet weer volop gelden. In een betrokken samenleving nemen mensen met elkaar initiatieven om problemen op te pakken.  De inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingenzijn onmisbare partners op het gebied van leefbaarheid, economie, gezondheid, sport, natuur, welzijn, cultuur, jeugd en ouderen.

Dit gaan we doen:

  • We blijven zoeken naar goede ontmoetingsplekken die we faciliteren daar waar nodig.
  • Het CDA is voorstander van inwoners initiatieven zoals het Gesco-terrein, de Tuut en de stadstuin.
  • We stimuleren ontmoetingen tussen mensen met goede banen en opleidingen en inwoners in een kwetsbare positie.
  • De gemeente gaat verbindingsofficieren benoemen in wijken die een stimulans nodig hebben bij het stimuleren van ontmoeten en samenwerken.
  • Wij willen de denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners maximaal benutten. Daarbij zoeken we nadrukkelijk naar mogelijkheiden om inwoners, die zich minder laten horen, te betrekken.
  • Lokale kennis moet meer worden benut door bijvoorbeeld expertpanels in te zetten rondom specifieke onderwerpen.
  • Er moet meer gebuik worden gemaakt van het inwonerspanel ''Doetinchem spreekt''.
  • Initiatieven uit de samenleving voorrang geven moet normaal worden. 
  • In de vroege fase van een plan vindt er altijd overleg plaats met omwonenden en is er gelegenheid om mee te denken.
  • Voorzieningen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van dorpen en wijken. De gemeente moet hier oog voor houden en helpen het voorzieningenniveau te behouden of te versterken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.