Samenleving

Het CDA gelooft dat de samenleving centraal moet staan en niet de overheid. Dat vraagt van de gemeente een actieve houding om de samenleving krachtig en vitaal te maken. De gemeente is allereerst een ondersteuner van de initiatieven en voorkeuren van mensen. Het oude principe dat de gemeente er voor de inwoners is, en niet andersom, moet weer volop gelden. In een betrokken samenleving nemen mensen met elkaar initiatieven om problemen op te pakken. Zoals dat bijvoorbeeld gebeurt bij de dorpsplannen in Gaanderen en Wehl en in Doetinchem bij de Uitvoeringsagenda Binnenstad, de herinrichting van de Terborgseweg en de revitalisatie van De Veentjes. De inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingenzijn onmisbare partners op het gebied van leefbaarheid, economie, gezondheid, sport, natuur, welzijn, cultuur, jeugd en ouderen. Hun ideeën moeten concreet en op tijd verbonden worden met de gemeentelijke agenda.

 Het CDA wil het vanzelfsprekende partnerschap tussen gemeente, inwoners en ondernemers krachtig versterken.

 Verwachtingsmanagement is essentieel voor het slagen van samenwerkingsprojecten met inwoners. Daar horen concrete projectplannen bij, waaraan alle partijen zich committeren.

 Gemeenten maken deel uit van de sterk veranderende samenleving. Naast goed persoonlijk en telefonisch contact hoort ook op maat gesneden, persoonlijke online dienstverlening. Hierin willen we de komende jaren flinke stappen zetten.

 Het CDA hecht aan een goed vindbare en overzichtelijke werkwijze om zorgvuldig met klachten van inwoners om te gaan zoals een klachtencommissie en de lokale ombudsman.

 De gemeente Doetinchem stelt zich ten doel de meest inwonersvriendelijke gemeente van Nederland te worden.

 Het CDA is voor ruimte aan de samenleving. Of het nu gaat om de stadstuin op de veentjes, of om innovatieve Ideeën zoals stadslandbouw: Het CDA wil dat inwoners de ruimte krijgen om aan de slag te gaan met hun plannen. De kracht van de samenleving zit bij de inwoners zelf.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.