Sport & Welzijn

Naast cultuur is sport heel belangrijk. Als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. Maar sport heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt mensen weerbaar. Sport speelt ook een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor de ander. Het CDA vindt het belangrijk dat inwoners bekend zijn met de veelheid van sportmogelijkheden, weten hoe gezond sport is en de bijdragen waarderen die sport levert aan samenleving, het welzijn van mensen en de leefbaarheid van buurten en dorpen. We zetten ook in op toegankelijke sportfaciliteiten, zoals open clubs en sportcoaches die zich richten op de behoeften van de buurt.

 Het CDA wil sport, cultuur en de Welzijnsagenda van de gemeente nog nadrukkelijker met elkaar verbinden. Waar mogelijk ook budgettair (bijvoorbeeld dagbesteding).

 De breedtesport moet een belangrijke rol vervullen bij de gezondheid van onze inwoners.

 Het CDA wil vrijwilligers en schoolbesturen ondersteunen door bij nieuwbouw of een verbouwing te zoeken naar bijvoorbeeld combinatiemogelijkheden van sportclubs (sportnetwerken) en combinaties tussen sport, cultuur, onderwijs en duurzaamheid. Zoals dit al gebeurt bij VVG’25 in Gaanderen en in Doetinchem bij DZC’68 en het Integraal Kindcentrum Noorderlicht.

Naast sport en bewegen is gezonde voeding een belangrijke pijler in de preventieve gezondheidszorg. De gemeente kan hier een bijdrage aan leveren door het promoten van gezonde (sport)kantines.

Sport kan verder breed onder de aandacht gebracht worden door het in te zetten bij citymarketing, werkgelegenheid en het bevorderen van de lokale economie. Doetinchem als speelstad voor het EK Vrouwenvoetbal in 2017 en de Achterhoek als trotse gastheer voor de Special Olympics 2018 zijn hiervan goede voorbeelden.

De positieve effecten van groen op onze gezondheid zijn bewezen. Mensen met een groene woonomgeving voelen zich gezonder. Spel-, sport- en ontmoetingsruimten dragen bij aan preventieve gezondheidszorg, sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren en aan sociale ontmoeting in de buurt. We streven dan ook naar inrichting van de openbare ruimte die hieraan recht doet.

 Wij willen de groene openbare ruimte nog aantrekkelijker maken voor bewegen en ontmoeting. Het CDA wil dat de gemeente oplossingen ondersteunt die inwoners zelf bedenken om beter voor elkaar te kunnen zorgen. Zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een jeu de boules baan, zodat mensen samen kunnen bewegen en elkaar ontmoeten.

 Het CDA wil dat het groen in de buurt afgestemd wordt op de behoefte van de inwoners. Willen bewoners hoogwaardiger groen in hun buurt dan vraagt de gemeente in ruil daarvoor een bijdrage aan het onderhoud van dit groen. Het is belangrijk dat de gemeente over het groenonderhoud tijdig in gesprek gaat met inwoners, juist ook bij eventuele bezuinigingen op straat- en wijkniveau.

 Het CDA vindt dat alle kinderen de mogelijkheid moeten krijgen om zwemles te kunnen nemen. Of dit loopt via school, meedoen arrangement, zwemvereniging of reguliere zwemles is voor het CDA van ondergeschikt belang.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.