Sport & cultuur

Sport zorgt ervoor dat mensen bewegen, maar het verbindt mensen ook. Wij versterken verenigingen en willen meer voorzieningen voor sport en beweging in de openbare ruimte. Hierbij kan ook gedacht worden aan een combinatie van sport- en speelvoorzieningen. We stimuleren gezond gedrag (gezonde leefstijl) door actieve beweegprogramma’s en we zetten vroegtijdig preventieprogramma’s in tegen roken en drugsgebruik. Wij bieden laagdrempelige sport- en bewegingsactiviteiten in de wijk voor mensen die door armoede of andere belemmeringen weinig of niet sporten. Ieder kind moet een zwemdiploma kunnen halen en moet kunnen meedoen met een sportactiviteit. Wij zorgen dat de buurtsportcoaches hun werk kunnen blijven doen.

Wij hebben aandacht voor het onderhouden en verduurzamen van sportaccommodaties. Sportaccommodaties moeten goed bereikbaar zijn en veilig. Achterstallig onderhoud moet worden weggewerkt. We zetten sportaccommodaties multifunctioneel in voor de buurt. De uitgestelde bezuinigingen op de deelname-subsidie willen we definitief annuleren. Wel willen we met de verenigingen kijken of de manier van subsidiëren niet anders moet. Daarbij moet in elk geval gekeken worden naar behoud van leden en versterking van het verenigingskader. Een versterkt kader bevordert een veilig sportklimaat zodat iedereen kan sporten. Graag denken we mee over het aanstellen van vertrouwenspersonen bij sportverenigingen. Tot slot bevorderen waar mogelijk de contacten tussen sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties zoals onderwijs-, zorg- en jeugdinstellingen en de veiligheidshuizen.

Dit gaan we doen:

 • De gevolgen van corona zijn groot. We willen lokale kunst- en cultuurgezelschappen zo snel mogelijk op verantwoorde wijze weer hun gang laten gaan.
 • We willen een regionale subsidiecoordinator die instellingen en verenigingen in de Achterhoek helpt bij het aanspreken van fondsen en het aanvragen van subsidie.
 • Betaald Voetbal De Graafschap en Active Living Orion zijn, mede door hun uitstraling, betrokkenheid bij de samenleving en ruimte voor sportief talentontwikkeling ontzettend belangrijk voor de gemeente Doetinchem en de hele Achterhoek. Het CDA wil graag met deze mooie clubs in gesprek gaan om te kijken op welke wijze samenwerking verder versterkt kan worden op het terrein van sociaal-maatschappelijke en economische vraagstukken, talentontwikkeling, en een nog sterkere verbinding tussen topsport en amateursport. Met De Graafschap en Orion heeft Doetinchem goud in handen.
 • Wij maken ons sterk voor een vitaal verenigingsleven. We willen dat de regels en vergunningen worden verminderd.
 • We willen dat plannen en ideeen de ruimte krijgen en waar mogelijk kan worden volstaan met een melding,
 • Kleine subsidies krijgen een lichte verantwoordingsplicht dus zonder uitgebreide administratie en regels. 
 • We willen verenigingen compenseren voor de OZB belasting.
 • Bij nieuwbouw of verbouw blijven we zoeken naar slimme combinaties tussen sport, cultuur, onderwijs en duurzaamheid.
 • De deelnamesubsidie moet blijven, we werken samen met verenigingen aan een modernisering waardoor deze beter aansluit bij het doel; iedereen doet mee.
 • Het CDA wil sport, cultuur en de Welzijnsagenda van de gemeente nog nadrukkelijker met elkaar verbinden. Waar mogelijk ook budgettair (bijvoorbeeld dagbesteding).
 • Sport kan verder breed onder de aandacht gebracht worden door het in te zetten bij citymarketing, werkgelegenheid en het bevorderen van de lokale economie. Doetinchem als speelstad voor het EK Vrouwenvoetbal in 2017 en de Achterhoek als trotse gastheer voor de Special Olympics 2018 zijn hiervan goede voorbeelden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.