Vereniging & vrijwilligers

Verenigingsleven betekent veel voor de sociale banden van een gemeenschap. Daar leren jongeren dat sport en muziek leuk zijn, samen te spelen, om te gaan met teleurstellingen, de handen uit de mouwen te steken en respect voor gezag (trainer, scheidsrechter, dirigent). Ouderen bieden vaak hun kennis en ervaring aan bij verenigingen en maken zo deel uit van het grotere netwerk. Vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, vormen een onmisbare schakel binnen de verenigingen, de buurten, de dorpen en de wijken. Daarom vinden wij het belangrijk dat vrijwilligers actief door de gemeente ondersteund worden. Verder is het belangrijk dat verenigingen de weg weten te vinden als zij het gevoel hebben dat de situatie van een van hun (jeugd)leden ‘niet pluis’ is. Het CDA wil het succesvolle Doetinchemse ‘Meedoenarrangement’ voortzetten. Dat stelt inwoners met een lager inkomen in staat om gratis te sporten, muzieklessen te volgen of aan andere activiteiten mee te doen. Elk mens verdient kansen!

Dit gaan we doen:

  • Wij maken ons sterk voor een vitaal verenigingsleven. We willen dat de regels en vergunningen worden verminderd.
  • We willen dat plannen en ideeën de ruimte krijgen en waar mogelijk kan worden volstaan met een melding.
  • Kleine subsidies krijgen een lichte verantwoordingsplicht dus zonder uitgebreide administratie en regels. 
  • We willen verenigingen compenseren voor de OZB belasting.
  • Daar waar voorzieningen onder druk staan worden deze bij voorkeur ingericht voor meerdere gebruikers.
  • Bij nieuwbouw of verbouw blijven we zoeken naar slimme combinaties tussen sport, cultuur, onderwijs en duurzaamheid.
  • De gemeente kan veel doen om vrijwilligerswerk leuker en makkelijker te maken. Regels voor onkostenvergoedingen kunnen soepeler en administratieve lasten lager.
  • Samen met Buurtplein zorgen we voor een contactpersoon bij iedere vrijwilligersorganisatie.
  • De deelnamesubsidie moet blijven, we werken samen met verenigingen aan een modernisering waardoor deze beter aansluit bij het doel; iedereen doet mee.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.