Tamboerskorps

Vereniging & vrijwilligers

Verenigingsleven betekent veel voor de sociale banden van een gemeenschap. Daar leren jongeren dat sport en muziek leuk zijn, samen te spelen, om te gaan met teleurstellingen, de handen uit de mouwen te steken en respect voor gezag (trainer, scheidsrechter, dirigent). Ouderen bieden vaak hun kennis en ervaring aan bij verenigingen en maken zo deel uit van het grotere netwerk. Vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, vormen een onmisbare schakel binnen de verenigingen, de buurten, de dorpen en de wijken. Daarom vinden wij het belangrijk dat vrijwilligers actief door de gemeente ondersteund worden. Verder is het belangrijk dat verenigingen de weg weten te vinden als zij het gevoel hebben dat de situatie van een van hun (jeugd)leden ‘niet pluis’ is. Het CDA wil het succesvolle Doetinchemse ‘Meedoenarrangement’ voortzetten. Dat stelt inwoners met een lager inkomen in staat om gratis te sporten, muzieklessen te volgen of aan andere activiteiten mee te doen. Elk mens verdient kansen!

 De gemeente faciliteert georganiseerd overleg met de sportverenigingen.

 Het CDA vindt dat verenigingsgebouwen vrijgesteld moeten worden van OZB.

 Indien nodig krijgen vrijwilligers kosteloos een verklaring omtrent gedrag .

 Om breedtesport, cultuur en muziek beter te ondersteunen wil het CDA elk actief lid meetellen voor de subsidie, ook leden die niet in Doetinchem wonen.

 Topsport heeft een sterke aantrekkingskracht op bedrijven, publiek en de breedtesport. De gemeente faciliteert

 Alle vrijwilligers verdienen erkenning en ondersteuning. Een financiële prikkel voor enkel de mensen met een laag inkomen vinden we onwenselijk en niet eerlijk ten opzichte van alle andere vrijwilligers. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.