Wonen & bouwen

Voor het CDA is het cruciaal dat iedereen die in onze mooie gemeente wil wonen een huis kan vinden dat past bij zijn behoefte en portemonnee, of het nu gaat om huur of koop. Huizen zijn bedoeld om in te wonen, niet om rendement op te maken. Daarom is het CDA voorstander van initiatieven die de huurverhoging in zowel de sociale sector als de particuliere sector beperken. Met de woningcorporaties die actief zijn in onze gemeente worden hierover concrete afspraken gemaakt. In de koopsector zetten wij in op zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming. Verder is het motto; We zijn aan het bouwen én blijven aan het bouwen!

Doetinchem en haar dorpen zijn geliefd om in te wonen. Er staat bijna geen woning meer te koop en de wachttijden voor een sociale huurwoning lopen op. In de middenhuur is er nauwelijks aanbod. Om te beginnen moeten we dus bouwen voor de behoefte van onze eigen inwoners!

Dit gaan we doen:

 • Bouwen, bouwen, bouwen. In de stad maar zeker ook in Gaanderen en Wehl.
 • Samen met Sité en AGEM ervoor zorgen dat (voormalige) huurwoningen worden verduurzaamd en de woonlasten omlaag gaan.
 • We gaan meer flexibele woonvormen voor starters mogelijk maken.
 • Bij nieuwe projecten gaan de initiatiefnemers eerder in gesprek met de omgeving zodat deze kan meepraten. Hiervan worden plannen beter en breder gedragen.
 • Bouwen voor alle doelgroepen zodat de doorstroming weer op gang komt.
 • Samen met de bewoners in gesprek gaan over de behoeftes en wensen, dat kan een speeltuin zijn maar ook extra groen of bankjes.. De leefomgeving is van en voor de bewoners.
 • We kijken nog meer dan in het verleden naar de mogelijkheden van herbestemming, transformatie en verdichting.
 • Wandelmogelijkheden, speelgelegenheden, het wegenonderhoud en het openbaar groen worden bij nieuwe projecten aangepast op de wensen en behoeftes van de bewoners.
 • De buitenruimte is er voor de inwoners en niet voor de plannenmakers. De wensen van buurtbewoners worden betrokken bij nieuwe plannen als het gaat om de openbare ruimte. 
 • De inrichting van de openbare ruimte mag niet het sluitstuk zijn van economische activiteiten in de omgeving.
 • Het CDA blijft erop toezien dat de openbare ruimte niet vervuilt en verloedert. We werken aan een schone, hele en veilige wijk, stad en dorp.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.