Waar staan we voor?

Wie zijn we?

Het CDA is een volkspartij. We krijgen steun van mensen uit alle bevolkingsgroepen. Wij zijn er niet voor de belangen van één bepaalde bevolkingsgroep, sociale klasse of godsdienst.

Het CDA heeft een vast geloof in democratische waarden. Wij gebruiken het Evangelie als grondslag en inspiratiebron als we zoeken naar oplossingen voor problemen van deze tijd. In onze statuten is deze grondslag vastgelegd. Vanuit deze grondslag is het Program van Uitgangspunten geschreven. Hierin staan vier begrippen centraal: publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. Het Program van Uitgangspunten is de basis voor onze verkiezingsprogramma’s.

 

Wat voor samenleving willen we?

Met de idealen uit ons Program van Uitgangpunten willen we een samenleving bereiken die er zo uitziet:

Een samenleving met eigen verantwoordelijkheid

Mensen en organisaties nemen zelf hun verantwoordelijkheid voor een goede samenleving. De regering helpt mensen om deze verantwoordelijkheid te nemen. In deze samenleving kan iedereen meedoen, we hebben respect voor elkaar en we zorgen voor elkaar.

Een samenleving met verantwoordelijkheden van de overheid

De overheid heeft ook duidelijke verantwoordelijkheden. De overheid zorgt ervoor dat iedereen goede zorg krijgt, dat het onderwijs goed is en dat Nederland veilig is. Hiervoor zijn regels nodig, maar het liefst zo weinig mogelijk.

Een solidaire samenleving

De samenleving heeft ook verantwoordelijkheden buiten Nederland. Daarom letten we op deze dingen:

 

 

We vechten tegen ongelijkheid en armoede in de wereld, bijvoorbeeld door ontwikkelingslanden te helpen;

We proberen ervoor te zorgen dat alle landen een eerlijke en democratische regering hebben;

We willen dat landen mensenrechten naleven.

Een duurzame samenleving

De welvaart groeit op een duurzame manier. Hierdoor kunnen ook de generaties die na ons komen in een schone wereld leven. Deze duurzame groei houdt in dat we goed nadenken over waar we ons geld aan besteden. Zo blijft de economie gezond. En het betekent dat we ruimte geven aan nieuwe bedrijven en aan ideeën voor duurzaamheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.