Het CDA Druten heeft gisterenavond, gedurende een goed bezochte, enthousiasmerende Algemene Ledenvergadering haar kandidatenlijst vastgesteld, in een positief kritische sfeer. Op de kandidatenlijst staan overwegend nieuwe jonge gezichten. Van de eerste tien is bovendien de helft vrouw. Daarmee is het CDA Druten de eerste partij die daadwerkelijk invulling geeft aan de wens om onze vrouwelijke kiezers een gelijkwaardige positie en dus invloed in de politiek en bestuurlijke omgeving van de gemeente Druten en haar kerkdorpen te geven. Een groot punt van aandacht en zorg was, gelet op de grote vernieuwing, om het politiek geheugen te waarborgen in de komende raadsperiode. Dat is van groot belang omdat politieke besluitvorming vaak een langdurig proces is en vaak over raadsperioden heengaat. Daarom is er gekeken hoe hier invulling aan te geven.

Al bekend is dat André van den Hurk, na verbreding van zijn politieke blik teruggekomen is bij het CDA. Het CDA is een brede middenpartij, waarin André zich beter thuis voelt, omdat de andere politieke stroming, waaraan hij geroken heeft slechts een beperkte doelgroep vertegenwoordigt. Het bestuur heeft vervolgens met André besproken in hoeverre hij bereid is om het jonge talent in het politieke debat voor te gaan en te begeleiden. Met de aanwezige leden is besproken hoe hier invulling aan te geven. De vergadering was van mening dat André als lijsttrekker de juiste persoon op de juiste plaats is. Er is met de leden ook besproken hoe een goede positie van de lijsttrekker te waarborgen. Zo zal André  invulling blijven geven aan het fractievoorzitterschap en niet toetreden tot een college, mocht het CDA daartoe uitgenodigd worden. Dit betekent dat, als het CDA uitgenodigd wordt tot bestuur deelname, het CDA haar verantwoordelijkheid zal nemen, omdat het CDA beschikt over een aantal competente kandidaat-wethouders. Afhankelijk van het collegeprogramma zal bekeken worden wie dan het beste past. (zie de gelderlander voor het uitgebreide interview met onze lijsttrekker)

Het CDA is als eens Fenix uit de as herrezen, met een lijst die bestaat uit 23 kandidaten. Zij komen uit de diverse kerkdorpen. De top van de lijst bestaat overwegend uit jonge mensen. De mensen die hun sporen al ruimschoots hebben verdiend, staan op het tweede deel van de lijst, om vanuit een terughoudende rol, ook steun en toeverlaat te zijn voor de jonge kandidaten. Het bestuur is blij en trots op de vastgestelde kandidatenlijst. Gelet op de kwaliteit, het enthousiasme en positief kritische houding van de nieuwkomers heeft het CDA er alle vertrouwen in dat de kiezer deze kandidaten zal steunen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Stembureau Bezetting.
De ALV van het CDA Druten heeft gisterenavond besloten dat kandidaat-raadsleden geen zitting kunnen nemen als lid van een stembureau. De reden daarvan is gelegen in het voorkomen van persoonlijke belangenverstrengeling. In dat gevoel staan wij niet alleen! Daarmee geeft het CDA alvast inhoud aan de wet die op 1 januari 2019 ingaat. Wij wachten daar niet op!

Bestuur CDA Druten

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.