Het CDA is tevreden over de financiën van de Gemeente Druten. Die staan er goed voor. Dus ere wie ere toekomt: Michel Lepoutre levert goed werk. Zinnig, zuinig en zorgvuldig, is het motto van het CDA en het is mooi dat anderen daarin volgen. Zoals het er nu naar uitziet blijft de begroting ook voor komende jaren gedekt.

Maar het is voor U als burger natuurlijk belangrijker wat de gemeente voor U doet. Op dat vlak stellen wij CDA’ers vast dat er nogal wat te wensen overblijft, op zijn zachtst gezegd. Zin en zorgvuldigheid is dan een scheepje dat vergaat. Neem bijvoorbeeld wonen. Wonen is een eerste behoefte, gewoon een dak boven je hoofd. Kans op het vinden van een betaalbare woning, vooral in de kerkdorpen Afferden en Horssen, is nagenoeg nihil en wanneer Tichellande volgebouwd is, gaat dit op termijn ook gelden voor Druten. Iedereen kan zien dat de wethouder die over wonen gaat niet thuis is en niet thuis geeft. Het CDA is duidelijk: dat moet NU anders!

En neem bijvoorbeeld leefbaarheid. Met de sloop van de voormalige school voor speciaal onderwijs aan het Javaplein is in Druten een plek ontstaan die braak ligt als een open wond. Van allerlei plannen is niets terechtgekomen! Het CDA is duidelijk: maak van deze plek een oase, een groene oase. Ons plan is een plan dat wel werkt: een stadspark met speeltuin. Maak er een horecazaak mogelijk en combineer het met uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen van D’n Bogerd.

Een ander punt van grote zorg is de sluipende verweving van georganiseerde criminaliteit met de samenleving. Crimineel geld zoekt een weg om witgewassen te worden, ook dichtbij in onze omgeving. Druten kan helpen om burgers, ondernemers en organisaties weerbaarder maken. Het mag en kan dan niet zo zijn dat een avond om voor te lichten over dit belangrijke onderwerp is afgeblazen vanwege gebrek aan deelnemers. Het CDA is duidelijk: 1 - organiseer en zoek actief het contact met onze burgers, ondernemers, maatschappelijke instanties, woningcorporaties en wissel relevante informatie uit. En 2 - neem verdere stappen: werk samen met andere overheden in de regio om ondermijning aan te pakken.

Het CDA is duidelijk over meer onderwerpen waar anderen zwijgen of minstens dwalen. Bijvoorbeeld of samenwerking met Wijchen betekent dat we gaan fuseren. Volgend jaar na de zomer bespreekt de gemeenteraad het “Werkbedrijf Druten-Wijchen”. En ook de verschillen in beleid van beide gemeenten. Spreek dan een keuze uit. Bijvoorbeeld de gemeente dichter bij de burger. Organiseer een open dag met en door de mensen die voor de gemeente werken zodat burgers kunnen meekijken bij wat de gemeente doet. Maak het zichtbaar! Bijvoorbeeld een gymzaal bij basisschool de Kubus. Gooi geen geld overboord aan allerlei onderzoeken of rapporten. Bouw die gymzaal! Bijvoorbeeld de nieuwe sporthal. Trek extra geld uit. Als het aan ons ligt staat de sporthal er eind 2020, uiterlijk begin 2021.

En oh ja, voor alle Afferdenaren, Deestenaren, Drutenaren, Horssenaren, Puifluikers ……..Schaf de hondenbelasting af!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.