De afdelingen van Druten en West Maas & Waal hebben op 31 mei 2017 in dorpshuis De Horst te Horssen hun eerste gezamenlijke vergadering gehouden.

Tijdens deze goed bezochte bijzondere vergadering is ingestemd met het functioneren van een koepelbestuur. Dit bestuur is samengesteld uit leden van beide afdelingen en zal als zodanig verantwoordelijk zijn voor het organisatorisch / partijpolitiek functioneren van beide afdelingen.

Het bestuur bestaat thans uit:

  • Ton Perlo, voorzitter ( Druten)
  • Ineke Salet, vice voorzitter (West Maas en Waal)
  • Anneke Lamers, secretaris ( West Maas en Waal)
  • Harry Verploegen, penningmeester ( West Maas en Waal)
  • Willy Christiaans, lid ( Druten)
  • Carsten Schipperen, lid ( Druten)

Gemeenteraadsverkiezingen:
Omdat in Druten thans geen gemeentefractie meer bestaat, ligt hier een bijzonder zware opdracht om met een aansprekende kandidatenlijst en een goed verkiezingsprogramma te komen.

Uiteraard geldt voor West Maas en Waal datzelfde, maar dankzij een kleine, maar inhoudelijk sterke fractie heeft de ALV er vertrouwen in dat continuïteit en ook uitbreiding van de fractie na de volgende verkiezingen mogelijk is.

Tijdens de ALV is een commissie samengesteld die het verkiezingsprogramma in concept zal schrijven. Tijdens de ALV komend najaar zullen zowel de kandidatenlijsten als de verkiezingsprogramma’s  vastgesteld worden.

Het CDA roept geïnteresseerden op zich te melden om inbreng aan te leveren voor de programma’s  als ook voor de kandidatenlijsten.

Het CDA streeft naar een grotere vertegenwoordiging van vrouwen in publieke
functies, dus ook in de gemeenteraad. Ideaal zou zijn als we lijsten kunnen samenstellen met een verhouding van 50 -50. Bij deze dus een extra oproep aan vrouwen van 18 + politiek / bestuurlijk actief te worden en zich aan te melden als lid van het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.