27 oktober 2016

CDA Druten vernieuwt!

Na ruim een jaar radio stilte gaat het CDA Druten een nieuwe weg in.
Een samenwerking met het CDA West Maas en Waal staat in de kinderschoenen.

Afgelopen dinsdag vond de Algemene Leden Vergadering van het CDA plaats in dorpshuis de Lier in Puiflijk.
Op de agenda stonden verschillende onderwerpen, de meest belangrijke, de toekomst van het CDA in Druten.
Sinds de turbulente periode in 2013 verkeert de afdeling in zwaar weer.
Het ledental blijft teruglopen en actieve en bijdragende leden, zijn vanwege persoonlijke redenen en andere werkzaamheden niet altijd meer in staat om hier aan bij te dragen.

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 resulteerde in een omkeer binnen het CDA.
Sinds dien heeft de afdeling alle tijd en ruimte om kritisch naar zichzelf te kijken en noodzakelijke veranderingen door te voeren.

Bestuurlijk
Zo besloot ook de ALV dinsdag.
In het verleden zijn gesprekken gevoerd met de afdeling West Maas en Waal over een bestuurlijke samenwerking.
De ALV heeft besloten deze samenwerking ook aan te gaan, evenals de ALV van West Maas en Waal dat besloten heeft op maandag avond.
Dit betekent dat er een overkoepelend bestuur wordt gevormd, welke voorgezeten wordt door Ton Perlo (interim voorzitter van West Maas en Waal) die recentelijk in Druten is komen te wonen.
Thijs Claessens (huidig voorzitter) heeft besloten zijn functie i.v.m. persoonlijke redenen ook neer te leggen.
Ook heeft penningmeester/secretaris Miranda van den Broek afstand gedaan van haar portefeuilles.

Hoe de rest van het overkoepelend bestuur eruit komt te zien is nog niet bekend, wel hebben Willy Christiaans en Carsten Schipperen aangegeven een bijdrage hieraan te willen leveren.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Over minder dan anderhalf jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 weer plaats.
Lijsttrekker uit 2014 Scott van den Broek heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn als kandidaat of bestuurslid.
Een werkgroep is op het moment bezig met het zoeken van nieuwe kandidaten.

Wij danken Thijs, Miranda en Scott voor hun inzet gedurende deze lastige periode en wensen hen al het beste.

Ben jij betrokken bij de lokale politiek, of wil je hier meer over te weten komen?
Meld je dan aan en neem contact op via ton.perlo@hotmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.