CDA Druten kijkt terug op een mooi politiek jaar.
Ondanks onze kleine fractie, maar met steun van een mooie achterban, hebben we toch een aantal zaken weten te realiseren zoals;

 • Aanpassing openingstijden terrassenbeleid;
 • OZB verlaging voor dorpshuizen en sportaccommodaties;
 • Extra subsidie voor 4 mei-comités;
 • Voorstel voor instellen jongerenraad wordt nu ook door de coaltie omarmt.

Verder heeft het CDA zich onder meer sterk gemaakt voor:

 • Aanleg van klompenpaden;
 • Geen zonneparken op landbouwgrond en Uivermeertjes;
 • Afschaffing van de hondenbelasting;
 • Subsidie voor aanschaf regentonnen in kader van klimaatbeleid;
 • Een gemeentelijke herindeling met Wijchen per 1 januari 2023;
 • Treffen van maatregelen tegen ondermijning;
 • Geen eigen bijdrage aanleg glasvezel in het buitengebied;
 • Aanleg van een stadspark op locatie De Dijk in Druten;
 • Realisering van het Pater Heuft plein in Deest.

Ook in het nieuwe jaar zal het CDA zich inzetten voor de belangen van alle inwoners en ondernemers in onze gemeente Druten. CDA fractie wenst u hele fijne feestdagen en een gezond en vreugdevol nieuw jaar toe.

André van den Hurk (raadslid), Hellen Klein- Velderman en Johan Wiersma ( burgerleden).  

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.