Beste CDA-vrienden, aan het begin van dit nieuwe jaar  wil ik terugblikken op hetgeen we vorig jaar met elkaar hebben meegemaakt. Ik beperk me hierbij voornamelijk tot de gemeente Druten.

Om te beginnen was daar de start van de gemeenteraadsverkiezingen in D,n Bogerd in Druten met als prominente gaste staatssecretaris Mona Keizer  De bijeenkomst gaf extra inspiratie om ons in te zetten voor de verkiezingen.  Die leverden een verdeeld gemoed op: Enerzijds was daar de terugkeer in de gemeenteraad van Druten met een zetel. Een verkiezingslijst met 9 nieuwe mensen bij de eerste tien kandidaten, waarvan dan ook nog eens de helft vrouw. Dat kan een belofte zijn voor de toekomst als we er in slagen met deze nieuwe kandidaten voldoende te binden en uit te dagen. Een eerste plan daartoe is al in de maak. We willen met geïnteresseerden uit beide afdelingen aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan oefenen. Helaas heeft de nummer twee op de lijst; Rob Janssen uit Deest, zich om hem moverende redenen terug getrokken

Anderzijds was daar het verlies van een zetel in West Maas en Waal. Met name dit laatste was erg teleurstellend. Kennelijk zijn we er niet voldoende in geslaagd de waardevolle inbreng van onze fractie aan de kiezer duidelijk te maken.

Vervolgens kom je, in beide gevallen,  in de oppositie en kun je slechts vanuit de zijlijn pogen het algemeen welzijn te behartigen c.q. te beïnvloeden. Onze fractie is er in geslaagd de gehele raad mee te krijgen met de motie om, in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid, de 4 mei comités alle een extra toelage van € 750,= te doen toekomen. De samenwerking in de oppositie verloopt ook naar volle tevredenheid. Er vindt regelmatig “oppositie-overleg” plaats. Uiteraard is er ook steeds, voorafgaande aan de raadsvergadering, fractieoverleg. Hiertoe is elk CDA-lid uitgenodigd. De deelname daaraan kan en moet mijns inziens veel beter. M.a.w. meer leden zouden daaraan deel kunnen nemen.  Verheugend is het te zien dat in West Maas en Waal drie jonge mannen; Thomas, Max en Vince,  de gelederen zijn komen versterken. Ze zijn met regelmaat aanwezig bij het fractieoverleg en hebben daar ook hun positief kritische inbreng. Een belofte voor de toekomst.

Bestuurlijk gezien hebben we wat veren moeten laten. We hebben afscheid moeten nemen van twee zeer gewaardeerde leden, nl van Ineke Salet als vicevoorzitter en Anneke Lamers als secretaris. Ineke vond het tijd voor verjonging. Gelukkig is die er gekomen. Ton Lansdaal is secretaris geworden en als adviseur is Kamila Kersten ( uit Zaltbommel) toe getreden.  Inmiddels hebben we Wim Jagtenberg uit Beneden Leeuwen kunnen begroeten als kandidaat-bestuurslid. Hij zal in de voorjaarsvergadering worden voorgedragen.

Daarmee kijken we in de toekomst.
Volgend jaar wordt een druk jaar met diverse verkiezingen op komst, t.w. de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen in maart en de verkiezingen voor het Europese Parlement in mei.

In de afgelopen periode zijn we in de regio Tweestromenland ( Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen) diverse malen bijeen geweest. Een van de belangrijkste afspraken die we daar gemaakt hebben is dat we in de regio collectief de kandidatuur van Bea Schouten ( huidig gedeputeerde voor het CDA) uit Wijchen zullen steunen. Dat vraagt opnieuw inzet van zoveel mogelijk mensen. We willen voor de verkiezingen de regio groen laten kleuren en Bea als kandidaat voor PS promoten. Daarnaast zal Martien Jillesen uit Groesbeek in de schijnwerpers worden gezet als kandidaat voor het Waterschap. Vanuit de afdeling Druten staat Nico Verlaan op nummer 10. Een stem op hem is natuurlijk ook een goede stem.

Voor de Europese verkiezingen staat Henk-Jan Ormel uit Hengelo (Gld) op de zesde plaats op de kandidatenlijst. T.z.t willen we ook hem steunen.

Ik hoop dat we elkaar het komend jaar zullen ontmoeten en steunen, zodat we goede verkiezingsuitslagen kunnen boeken. Het CDA is dat waard.

Rest mij nog u allen een Gelukkig, gezond en voorspoedig nieuw jaar toe te wensen.

Hartelijke groet.
Ton Perlo, voorzitter

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.