H E T  (ge) W O O N M A N I F E S T .

De gekte op de woningmarkt wordt steeds groter. Huizenprijzen schieten op steeds meer plaatsen door het plafond omdat er te weinig aanbod is. Het duurt veel te lang voordat er nieuwe woningen worden bijgebouwd. Jonge gezinnen en mensen met gewone inkomens komen moeilijk aan een woning. Maar huizen zijn geen luxe investeringsproducten voor het CDA. Wonen is een basisbehoefte.

En daarom moeten wij heel snel naar een eerlijke woningmarkt.

                                               O P LO S S I N G .
Het CDA doet de volgende voorstellen voor een betere woningmarkt met meer woningen voor bijvoorbeeld gezinnen die nu niet aan een woning komen.

1. Een noodwet om de woningbouw te stimuleren. Huiswerk voor het Rijk.
Op dit moment kampt de huizenmarkt met een groot woningtekort. Het CDA wil dat er een noodwet komt zodat er sneller meer gebouwd kan worden. De VNG pleitte eerder al voor verbetering van het wettelijk kader om met kortere procedures de woningbouwproductie te versnellen. Gemeenten kunnen aan de slag om snel meer woningbouw te realiseren, dat is hard nodig. Via een Spoedwet kunnen versnellingen in de voorbereiding en in de procedures van bouwprojecten worden bewerkstelligd. Maar ook kunnen bestemmingsplannen worden vastgesteld met verbrede reikwijdte. En kunnen beroepsprocedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State  worden versneld.

2. Grote investeerders moeten Maatschappelijk Verantwoord investeren.
Het CDA wil dat grote investeerders in de woningmarkt zich gedragen, ze moeten maatschappelijk Verantwoord investeren. Wie te veel huur vraagt, moet een boete krijgen. 

3. De bouwkundige keuring moet een recht worden.
Het CDA wil voorkomen dat kopers te grote risico’s nemen. Het CDA wil dat de mededelingsplicht een standaard aanpak wordt. De koper moet de  bouwkundige staat goed kunnen laten controleren. 

4. Meer huurwoningen voor het middensegment.
Er is een groot tekort aan woningen in het middensegment. Woningcorporaties mogen alleen woningen tot € 710,00 bouwen en andere investeerders zien te weinig brood in woningen die net boven die grens zitten. Daarom moeten woningcorporaties in staat worden gesteld om ook voor die groep net boven de grens voor sociale huur te bouwen. Daarvoor wil het CDA dat de markttoets wordt vereenvoudigd, momenteel is de markttoets namelijk veel te bureaucratisch. Pakt de markt het niet op, dan mogen woningcorporaties.

5.Het betaalbaar houden van voormalige corporatiewoningen die op de markt zijn gekomen.
Het CDA wil dat corporaties die gesubsidieerde huurwoningen ( met een huurprijs onder de € 710,00) verkopen afspraken maken over terugverkoop of een kettingbeding dat de die huurwoningen ook daadwerkelijk als middeldure huurwoning beschikbaar blijft.We zien nu dat dergelijke woningen meteen doorschieten naar een te hoge huurprijs en daarom zijn er zo weinig huurwoningen met   een huurprijs rond de € 800,00 peer maand. Dit kettingbeding voor verkochte corporatiewoningen moet wettelijk worden geregeld.

Tot slot.
Het Woonmanifest is belangrijk voor de sfeer en leefbaarheid voor onze dorpen.

De ondertekenaars van het manifest.
CDA Druten                                       CDA West Maas en Waal.
André van den Hurk.                       Frans van Gelder.
Lijsttrekker                                        lijsttrekker

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.