Besturen is vooruitzien’ is een oud gezegde. Goed besturen is meer dan dat. Het bestaat uit de volgende 4 stappen

  1. Vooruitzien
  2. Voorspellen
  3. Plannen
  4. Organiseren (en uitvoeren)

Dat geldt voor elke organisatie. Niet alle vooruitzichten leveren een beeld op dat welgevallig is. Er van wegkijken, omdat het je niet aanstaat wat je ziet, is geen goede manier van besturen. Als je weet wat je te wachten staat, onderneem je actie. Je gaat zaken plannen en die plannen vervolgens uitwerken. Er is moed voor nodig om ongewenste zaken tegemoet te durven zien. Het CDA voorziet dat de ambtelijke samenwerking tussen Druten en Wijchen uiteindelijk zal uitmonden in een gemeentelijke herindeling. Je kunt dan maar beter plannen maken om daar zo goed mogelijk op in te spelen. Is het CDA voor herindeling? Nee, niet zolang een gemeente kan blijven voldoen aan de 3K’s (kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid) is het opgeven van de zelfstandigheid niet aan de orde. De realiteit is echter dat thans al veel gedaan wordt in Gemeenschappelijke Regelingen, waarbij de invloed van de gemeenteraad beperkt wordt. Het beleid ligt vaker dan gewenst bij het bestuur van de GR en de gemeenteraad schikt zich vaak in de daar genomen beslissingen. Als in een GR meerdere gemeenten deelnemen, en de meerderheid wil een bepaalde richting op, kan men niet anders dan aansluiten. 

INTEGRITEIT: Integriteit van bestuur is het belangrijkste ethisch aspect. Voor het CDA betekent dit dat beleid transparant, open en eerlijk moet zijn. Dat betekent dat wat voor de ‘gewone’ burger geldt, voor een ieder moet gelden.

IDENTITEIT: Wij zijn een volkspartij, die op wil komen voor de belangen van alle burgers in de gemeente, zonder aanzien des persoons. Door ons provinciaal en landelijk netwerk zijn wij makkelijker in staat aandacht te vragen voor allerlei politiek gevoelige kwesties.

IMAGO: Wij willen een beleid voeren dat gekend is als oprecht, rechtvaardig en eerlijk, slagvaardig en doeltreffend.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.