13 november 2014

Algemene Beschouwingen Gemeente Duiven Gemeentebegroting 2015-2018

Langzamerhand komen we aan het eind van 2014. Niet alleen het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen of het WK voetbal, maar ook het jaar van de ramp met vlucht MH17. Een ramp waarvoor vandaag de nationale herdenking is. Het CDA staat stil bij alle slachtoffers die tijdens deze ramp gevallen zijn.

Als land maar ook als dorp lieten we tijdens de ramp wel op indrukwekkende manier zien steun te kunnen geven en respect te tonen naar de slachtoffers en hun familieleden, ook uit onze gemeente. Deze wijze van saamhorigheid is er één die we als gemeente ook moeten koesteren en blijven nastreven.

Saamhorigheid is meer dan ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’. Saamhorigheid is ook samen de maatschappelijke uitdagingen oppakken, naastenliefde en steun voor de zwakkeren in de samenleving. Als fractie en coalitiepartij vormden onder andere deze begrippen met de bijbehorende betekenis het uitgangspunt bij de behandeling van de Kadernota 2015 – 2018. Met deze nota bepaalde de raad dit najaar welke kant het op moest gaan met de financiële huishouding van de gemeente. Zoals we allemaal weten komen er een aantal jaren aan waarin we de broekriem stevig moeten aanhalen.

Bekijk de volledige algemene beschouwingen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.