09 november 2022

CDA wil verlaging OZB vanaf 2023 en krijgt dat voor elkaar!

8 november j.l. is de Begroting 2023 door de Gemeenteraad van Duiven vastgesteld.  CDA Duiven-Groessen-Loo had een amendement ingediend  om de Onroerendezaakbelasting (de OZB) met 3% te verlagen. Doordat er de laatste jaren flink moest worden bezuinigd om andere doelstellingen te kunnen realiseren moest de OZB voorgaande jaren extra worden verhoogd. Omdat de komende jaren er wel voldoende financiële ruimte is, was het zaak voor ons om voor te stellen de OZB nu te gaan verlagen en daarmee onze beloften na te komen. Met de verlaging van 3% worden de financiële lasten per gezin iets lager. Alle fracties - met uitzondering van Groen Links - steunden ons amendement  waarmee de verlaging van 3% wordt gerealiseerd. Een mooi succes voor de fractie maar nog meer voor onze inwoners waar we dit voor doen!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.