RIJSWIJK-CBR-HOOFDKANTOOR
07 juni 2020

CBR Coulanceregeling wordt verlengd!

CDA Duiven heeft op 3 juni jl. van het CDA Tweede Kamerlid  Wytske Postma  onderstaand bericht ontvangen dat wij graag met u willen delen:  


Ik heb goed nieuws voor iedereen met een verlopen rijbewijs, en die gebruikt gebruik gemaakt van de coulanceregeling die op 1 juni zou aflopen. Nadat ik er eerder al op aandrong bij de minister om de regeling te verlengen, werd week tijdens een debat duidelijk dat dat ook echt gaat gebeuren. En dat werd hoge tijd.

Coulanceregeling verlengd

De Europese Commissie heeft besloten dat vanaf de dag dat het rijbewijs verlopen is (tussen 1 februari en 31 augustus 2020), iedereen nu in ieder geval maximaal zeven maanden mag blijven rijden. Dat geeft een grote groep mensen ontzettend veel lucht. Vooral omdat zij buiten hun eigen schuld om in onzekerheid zaten, maar nu gewoon gebruik kunnen maken van de auto. Dat is meer dan terecht en juist tijdens deze coronacrisis van groot belang. Ook omdat het veelal gaat om een kwetsbare groep, waarvoor bijvoorbeeld het openbaar vervoer of de fiets geen alternatief is. Zonder geldig rijbewijs kunnen zij geen kant op. De maatregel is in alle EU-lidstaten geldig, waardoor er geen problemen zullen ontstaan in grensstreken. Bovendien geldt het voor alle rijbewijzen, dus ook die wegens een medische aandoening 3 of 1 jaar geldig zijn. Ik ben verheugd dat Europa hierin gezamenlijk optrekt.
 
Extra actie blijft hard nodig

De verlenging van de coulanceregeling is een belangrijke stap, maar daarmee zijn natuurlijk nog niet alle problemen opgelost. Het CBR heeft nog steeds te maken met grote achterstanden. Die zijn er door de coronacrisis helaas niet minder op geworden. Dat betekent dat er actie nodig is. Voor medische keuringen staat nu een wachtrij van zo’n 10.000 mensen. Die keuringen moeten zo snel mogelijk worden opgestart op een manier die ‘corona-proof’ is. Ik heb de minister dan ook gevraagd op een aantal punten actie te ondernemen: • Om de keuringsartsen zo snel mogelijk te laten keuren op een veilige én verantwoorde manier; • Om het CBR de informatie uit oogmetingen te laten accepteren die al door een oogarts zijn gedaan. Uit de praktijk blijkt namelijk dat het CBR deze informatie niet wil gebruiken, terwijl dat juist tijd kan besparen bij de keuring; • Ook die mensen keuren die een rijbewijs hebben die 3 tot 5 jaar geldig is, zodat ook deze groep geholpen is Ik blijf bovenop het CBR-dossier zitten, om ervoor te zorgen dat de problemen met verlopen rijbewijzen zo snel mogelijk worden opgelost. Een rijbewijs is zoveel meer dan een roze, plastic pasje. De overheid heeft de plicht om daar zorg voor te dragen. Ik houd u op de hoogte van de gevraagde acties, en hoop op een spoedige en constructieve reactie van de minister. Voor vragen of tips ben ik uiteraard bereikbaar via w.postma@tweedekamer.nl. Alle mail die ik ontvang over het CBR met persoonlijke ervaringen zijn voor mij ook echt nodig om goed te weten wat er speelt. Die kan ik dan inbrengen tijdens de debatten in de Tweede Kamer.   Wytske Postma CDA Tweede Kamerlid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.