16 oktober 2020

Financieel toezicht in cijfers

De website www.geldersefinancien.nl van de Provincie Gelderland is recent geactualiseerd met cijfers uit de gemeentelijke jaarrekening 2019. Daarnaast heeft de website een face-lift gehad en treft u nu niet alleen cijfers aan over Gelderse gemeenten, maar ook over de Gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast zijn de gegevens van de Gelderse regio's zichtbaar en kunt u de totaalontwikkelingen binnen Gelderland volgen. Via de website kunt u bijvoorbeeld de gegevens van de gemeente Duiven raadplegen en vergelijken met een andere gemeente of de provincie Gelderland als geheel.

De financiën van de gemeenten staan ​​al een paar jaar onder druk. In de begrotingen zagen we dat al een paar jaar. De jaarrrekeningen 2019 laten nu ook zien dat meer gemeenten inleveren op hun reserves en met structurele tekorten worden geconfronteerd.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.