15 november 2021

Geen verhoging OZB in 2022

Op 9 november jl. heeft de Gemeenteraad van Duiven de Begroting 2022 vastgesteld. In deze Begroting is bepaald dat de lasten ruim € 65 miljoen bedragen, die volledig gedekt worden door de baten. Daarmee is de Begroting sluitend. Een compliment hiervoor aan onze wethouder Johannes Goossen, die o.a. Financiën in zijn portefeuille heeft.

Ruim € 6 miljoen wordt als Baten via de OZB binnengehaald. En omdat er in 2022 voldoende geld wordt overgehouden was dit voor onze CDA-fractie een goede reden om voor het jaar 2022 geen verhoging van de OZB door te voeren. Middels een door ons ingediend amendement waar een aantal fracties zich bij hadden aangesloten, is dit voorstel aangenomen. Kortom: geen verhoging van de OZB in 2022 dankzij ons initiatief!

  

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.