16 mei 2011

Gevaarlijke verkeerssituaties aan kruispunt Oostsingel

De fractie van het CDA heeft in de commissie grondgebied van 9 mei wederom aandacht gevraagd voor de gevaarlijke verkeerssituatie op de kruising Oostsingel, Helhoek, Helstraat


In de periode van 26 juni 2010 tot heden zijn er zeker drie ongelukken met fietsers, die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, geconstateerd

Extra veel autoverkeer in de spits, en een drukke fietsroute voor schoolkinderen !!!!
Van bijna ongevallen, die veelvuldig voorkomen, wordt geen registratie bijgehouden..

In het Duivens Verkeers en Vervoersplan (DVVP), goedgekeurd door de gemeenteraad in 2009, staat op blz. 15 bij het punt verkeersveiligheid:

Een aantal kruispunten in Duiven springt er uit als het gaat om letselschade.
Als een van deze acht plekken binnen de gemeente Duiven waar een hoge concentratie geregistreerde verkeersongevallen met letselschade plaats vindt, wordt de kruising Rijksweg/Helstraat (Oostsingel/Helstraat'') genoemd.

Enkele van de overige acht punten die genoemd worden is o.a. de Rijksweg-Maststraat, deze  is inmiddels aangepast.
Dit is een driehoekskruising.of te wel T kruising.

De kruising Broekstraat Oostsingel is ook al een keer aangepast met de nodige inbreng van het CDA en vraagt ook nog steeds om de nodige aandacht. Deze kruising is inmiddels wel bij iedereen bekend

De kruising Helstraat is een zgn. vierhoekskruising.) Tevens ontsluiting van industrieterrein Helhoek''
Een zeer drukke kruising en onoverzichtelijke kruising, liggend in een flauwe bocht,  met meerdere rijbanen, o.a. twee afslagbanen en de fietspaden aan beide zijden. Deze onveilige verkeerssituatie is helaas nog niet bij iedereen voldoende bekend

De verkeersbewegingen aan de Helstraat zijn vele malen hoger dan aan de Maststraat. De verkeersdeelnemers vanuit en naar Zevenaar en het achter liggend gebied, die gebruik maken van  de aansluiting in Duiven op de A12 zijn de laatste jaren sterk toegenomen

Opnieuw heeft het CDA voor deze gevaarlijke situatie dringend aandacht gevraagd aan de wethouder en de raadsleden om deze nogmaals te onderzoeken.


Bekijk het album "Kruispunt Oostsingel"

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.