14 november 2021

Gratis mondkapjes voor minima

Zoals bekend heeft het kabinet op 2 november 2021 om, in de strijd tegen corona, besloten per 6 november 2021 wederom de mondkapjesplicht in te voeren op meer locaties. Omdat niet iedereen in de financiële positie verkeerd om mondkapjes aan te schaffen, terwijl dit wel verplicht is deze te gebruiken op een aantal aangewezen plekken, heeft onze CDA fractie op 9 november jl. middels een motie aan het college gevraagd om gratis mondkapjes voor inwoners met een minimuminkomen te verstrekken. Eind 2021 heeft het college van B&W dit ook gedaan, vandaar dat wij er nu weer een beroep op hebben gedaan. Alle fracties in de Gemeenteraad waren het met ons voorstel eens. Maar ook wethouder Knuiman. Zij heeft toegezegd haar best te doen om gratis mondkapjes ter beschikking te stellen voor inwoners die dit niet kunnen betalen. Daarmee hebben wij de motie ingetrokken omdat hiermee is voldaan aan ons verzoek!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.