06 juni 2021

Meepraten over zonne- en windenergie in Duiven!

Inwoners van Duiven en overige belangstellenden mogen 16 juni 2021 tijdens een digitale bijeenkomst van 19:00 -21:00 uur meepraten over het opwekken van zonne- en windenergie op bedrijventerrein Innofase/Centerpoort-Noord. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente Duiven. 

De gemeente heeft voorwaarden gesteld waaraan initiatiefnemers en projectontwikkelaars zich moeten houden bij de ontwikkeling van zonneparken en windmolens, zoals de maximale tijd dat een zonnepark er mag staan: 25 jaar. De locatie zelf staat niet meer ter discussie. De voorwaarden staan in het document ontwerp beleidskader initiatieven zon en wind

Wie het niet eens is met de voorwaarden, kan tot en met 14 juli bezwaar maken. Daarna beslist de gemeenteraad over windmolens en zonnepanelen op die locatie.

Meer informatie over dit onderwerp én het aanmelden voor de digitale bijeenkomst kun je vinden op de website van SAMEN1NERGIE

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.