23 juli 2021

Motie Zelfbewoningsplicht

Op 20 juli jl. heeft het CDA-Duiven-Groessen-Loo samen met de SP een motie ingediend over het onderwerp Zelfbewoningsplicht. De motie heeft steun van alle politieke partijen gekregen waarmee het college hiermee aan de slag kan gaan. Voor het dossier Woningbouw is deze motie een steun in de rug voor toekomstigste kopers van nieuwbouwwoningen waarmee voorkomen wordt dat beleggers hiermee aan de haal gaan. Met de motie wordt bereikt dat alleen de koper zelf de nieuwbouwwoning gaat bewonen en dus niet mag gaan verhuren aan anderen. De enige uitzondering op deze regel is dat familieleden in de 1e lijn uitgezonderd zijn van de zelfbewoningsplicht zodat ouders die een woning kopen voor hun kinderen er zelf niet in gaan wonen dit kunnen blijven doen. Voor vragen over dit onderwerp stuur een email naar cdaduiven@gmail.com en u krijgt een reactie van ons.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.