28 maart 2020

Noodzakelijke economische maatregelen: een pakket van ongekende omvang

Afgelopen week werd er in de Tweede Kamer gesproken over het economische noodpakket aan maatregelen om ondernemers, zzp’ers en werkgevers te ondersteunen. Het is een pakket van ongekende omvang. Het CDA vindt het van groot belang dat dit pakket zo snel mogelijk wordt uitgevoerd om ons land zo goed mogelijk draaiende te houden. Want de negatieve effecten van het coronavirus zien we in alle haarvaten van onze samenleving. Het CDA is daarom blij met de daadkracht van het kabinet.

CDA-woordvoerder Evert Jan Slootweg: ‘Maar tegelijkertijd weten we dat niet al het heil van de overheid kan komen. Ieder van ons moet zijn persoonlijke verantwoordelijkheid nemen, en dat gebeurt volop. Zo ben ik onder de indruk van de actie van NU'91. Dat is de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden die ex-medewerkers uit de zorg die nu thuiszitten en hulp willen bieden, koppelen aan ziekenhuizen en verpleeghuizen.’

Ondanks het enorme pakket aan maatregelen moeten we reëel zijn: we krijgen een economische recessie. Het noodpakket moet de juiste maatregelen bevatten om de negatieve economische gevolgen zo klein mogelijk te houden. Om dat te bereiken moeten de maatregelen ervoor zorgen dat gezinnen en ondernemers hun rekeningen kunnen betalen. Het CDA ziet die maatregelen terug in het noodpakket van het kabinet. Daarnaast is het belangrijk dat de uitvoeringsinstanties, de belastingdienst, UWV en de gemeenten voldoende personeel en ruimte krijgen om de regelingen snel en effectief uit te voeren.

Om deze crisis te boven te komen zal de overheid, eigenlijk wij allemaal, een andere houding moeten aannemen, een meer dienstbare houding. Meer creativiteit en meer solidariteit. Slootweg:‘ “Ik zie dat terug in de maatregelen rond de restaurants. Velen hadden geen vergunning om diners te laten afhalen, maar eigenlijk werd in één dag een uitzondering geregeld voor deze groep. Het is dus niet alleen geld, maar ook de creativiteit om elkaar te ondersteunen.”

Daarnaast is het belangrijk dat iedereen zijn rekeningen op tijd betaalt. Het gaat hier niet alleen om mensen die nog wel hun belasting kunnen betalen. Het geldt ook voor de overheid, het Rijk, de gemeenten en grote bedrijven richting kleine leveranciers: betaal de rekeningen zo spoedig mogelijk. Want dat kan een enorm verschil maken. De overheid kan daarbij zelf als voorbeeld dienen door zelf haar rekeningen binnen 7 dagen te voldoen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.