24 november 2014

Persbericht: CDA Duiven presenteert wethouderskandidaat!

In de afgelopen periode heeft de fractie in nauwe samenspraak met het afdelingsbestuur besproken hoe CDA Duiven verder wil binnen de coalitie. Het CDA hecht aan voortzetting van deze coalitie, en blijft het coalitieakkoord ondersteunen en uitdragen. Met dit uitgangspunt is aan de huidige fractievoorzitter Johannes Goossen de vraag gesteld of hij zich beschikbaar wil stellen voor het wethouderschap.

Johannes Goossen, in het dagelijks leven directeur van Stichting Figulus Welzijn Aalten-Dinxperlo, heeft het verzoek in overweging genomen. Na beraad met zijn werkgever, zijn partner en naaste omgeving heeft Johannes vol overgave ingestemd met zijn kandidaatstelling. Het betreft een parttime-wethouderschap, daarnaast blijft Johannes aan als directeur van de welzijnsorganisatie. Om voldoende tijd aan het wethouderschap te kunnen besteden gaat Johannes gedeeltelijk ontslag nemen.

Het College en de Coalitiepartners hebben de kandidaatstelling positief begroet. Daarmee is de weg vrij om Johannes te presenteren als de beoogde wethouder. Over de exacte portefeuille wordt nader overlegd met het College. De installatie volgt op 15 december.

CDA Duiven heeft het volste vertrouwen in de beoogde wethouder.

Einde Persbericht.

Voor meer informatie:

Namens CDA Duiven
Henk Albers, vicefractievoorzitter
06 – 236 475 40

Johannes Goossen, kandidaat-wethouder
06 – 222 444 52

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.