02 februari 2018

Persbericht Initiatiefvoorstel Weidekervel

Duiven, 31 januari 2018

PERSBERICHT            

Extra woningbouw voor starters en senioren in Duiven

Op 30 januari diende het CDA samen met de SP, PvdA en D66 een initiatiefvoorstel in om versneld tot woningbouw over te gaan. De Agendacommissie bepaalde dat dit voorstel tijdens de politieke avond van 27 februari voor de eerste keer wordt besproken. Tot die datum heeft het College de tijd een zienswijze te geven.

Als initiatiefnemers zien we het laatste jaar de druk op de woningmarkt toenemen. Dit blijkt niet alleen uit het gemeentelijk woningmarktanalyse maar ook uit onderzoeken van de inwoners van Groessen en Loo. Ondanks dat de gemeenteraad op 8 mei 2017 een nieuwe Woonvisie en een nieuwe Woonagenda vaststelde zijn tot op heden geen nieuwe bouwplannen in procedure  gebracht. Het College werkt namelijk nog aan een Uitvoeringsagenda. Daarin geven zij aan waar en wanneer welke woningen gebouwd moeten worden. Echter door te wachten op de totale afweging verwachten we een ongewenste toenemende druk op de woningmarkt. In het slechtste geval worden de uitvoeringsplannen pas vanaf 2019 concrete bouwplannen. Daar wil het CDA met de mede initiatiefnemers niet op wachten!

Ondertussen ligt het betreffende perceel (aan de Weidekervel 87-97 waar tot 2016 kinderopvang De Kangoeroe was gevestigd) al ruim 1,5 jaar braak. In onze ogen is het stuk grond uitermate geschikt voor de bouw van zowel een aantal starterswoningen als seniorenwoningen. Beide doelgroepen hebben moeite met het vinden van een (koop)woning in onze gemeente. Gelet op de ligging ten opzichte van het station is het prima locatie. Met het initiatiefvoorstel willen we deze ontwikkeling op de korte termijn mogelijk maken.

Omdat communicatie met direct omwonenden van groot belang is en zij nu worden geconfronteerd met een mogelijke nieuwe ontwikkeling, worden zij bij deze van harte uitgenodigd voor de behandeling tijdens de politieke avond op 27 februari. Zij kunnen dan meepraten over het initiatief en hun wensen en zorgen uiten. Aanmelding bij de griffie (griffie@duiven.nl) is gewenst. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.