23 november 2017

Persbericht Verkiezingsprogramma en Lijsttrekker

CDA Duiven-Groessen-Loo presenteert Verkiezingsprogramma en Lijsttrekker

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22 november jl. heeft CDA Duiven-Groessen-Loo het Verkiezings­programma 2018-2022 vastgesteld. Met dit programma ziet het CDA de komende gemeenteraadsverkiezing, die op 21 maart 2018 plaats vindt, in het volste vertrouwen tegemoet. Het CDA spreekt zich daarin uit dat het opnieuw deel wil gaan nemen aan het College van B&W.

Het Verkiezingsprogramma heeft de passende titel “Samen Meer” meegekregen en omvat een 7-tal thema’s waarin de ambities voor de komende vier jaren worden uitgelegd.  Het betreft een samenhangende aanpak waarin we de inwoners van onze 3 dorpen  meer ruimte bieden in de komende periode. Dit vraagt een verandering van spelregels én loslaten. Gebaseerd op onze centrale visie & missie. We beseffen ons daarbij terdege dat het niet altijd een makkelijke opgave zal zijn onze ambities te realiseren. Maar die uitdaging gaat het CDA met dit programma aan.

Als Lijsttrekker voor de komende verkiezingen is onze huidige wethouder Johannes Goossen de aangewezen man die onze kar gaat trekken. Hij staat dan ook niet voor niets op plaats nr. 1 van onze kandidatenlijst. Eveneens is Johannes Goossen onze eerste wethouderskandidaat.

De ledenvergadering heeft daarnaast op de plaatsen 2 tot en met 4 de huidige fractieleden Henk Albers, Hans Stam en Peter Koopmans gekozen.  Nr 5 is Bertus Gibcus en nr 6 Eddie Bier. In totaal kent de kandidatenlijst 18 personen. Verder is een campagneteam gevormd die de komende maanden het CDA-gezicht verder zal promoten in Duiven, Groessen en Loo. 

Voor meer informatie:

Namens CDA Duiven-Groessen-Loo

Johannes Goossen, lijsttrekker/wethouder  tel. 06 – 222 444 52

Henk Albers, fractievoorzitter tel. 06 – 236 475 40

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.