01 maart 2021

Politieke Avond 9 maart 2021---> Geef uw mening aan ons door!

Op 9 maart a.s. wordt de eerstvolgende Politieke Avond weer gehouden. Dit keer over het onderwerp Grondstoffenplan Samen minder afval gemeente Duiven met als bespreekpunten o.a. het per 1 januari 2022 verlagen van de inzamelfrequentie restafval naar 1 keer per 4 weken en het per 1 januari 2022 verhogen tarief lediging restafval (tarieven 2021: 140 liter: € 3,34, 240 liter: €5,75).

Verder staat het onderwerp Herinrichting kruispunt Zuidsingel-Parallelweg op de agenda waarvan het doel is het kruispunt Zuidsingel-Parallelweg her in te richten zodat de verkeersveiligheid, voor met name fietsers, wordt gewaarborgd. 

En zeker zo belangrijk het onderwerp Tijdelijke oplossing capaciteitsprobleem DVV waarin de Raad wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel om als tijdelijke oplossing voor het capaciteitsproblemen van DVV een krediet beschikbaar te stellen van € 36.300,- zodat tijdelijke verlichting kan worden aangelegd op een wedstrijdveld dat daarmee ook gebruikt kan worden als trainingsveld. Voor een structurele oplossing volgt later dit jaar nog een voorstel.

Verder komen op 9 maart nog aan bod de onderwerpen Taskforce Jeugdzorg, het Verbeterplan financiën (over de voortgang om de financiële organisatie van de gemeente te verbeteren) en tot slot de Toekomstvisie en transformatieagenda sociaal domein ( voornemen besluit tot vaststelling van de toekomstvisie en transformatieagenda en uitvoering van de opgenomen acties).

Maar wat vindt u van deze (of een van deze) voorstellen? Onze CDA-fractie is benieuwd naar uw mening en stuur deze per email naar cdaduiven@gmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.