21 juli 2021

Terug van weggeweest

Veel inwoners hebben ons laten weten moeite te hebben met het sinds vorig jaar niet meer publiceren van gemeentelijke plannen die voorheen altijd in De Duivenpost onder de rubriek 'Informeel' werden aangekondigd. Er wordt wel verwezen naar allerlei digitale websites e.d. om er alsnog achter te komen maar dat levert tot ongenoegen van veel inwoners veel zoekwerk op. Bovendien is het echt niet voor iedereen makkelijk te achterhalen terwijl je wel wil weten wat er bijvoorbeeld bij jou in de buurt speelt. 

Voor de SP en het CDA-Duiven-Groessen-Loo meer dan voldoende reden om alsnog het college van B&W te verzoeken het besluit zoals vorig jaar genomen, terug te draaien. Dit heeft op 20 juli 2021 dan ook plaatsgevonden bij de behandeling van de Voorjaarsnota door de gemeenteraad. Alle andere politieke partijen waren het hiermee eens en hebben zich hierbij aangesloten. Uiteindelijk is het voorstel aangenomen en zullen binnen niet al te lange termijn onze inwoners via "Informeel' in De Duivenpost weer op de hoogte worden gehouden van de gemeentelijke plannen, waaronder omgevingsvergunningen ed. Wij zijn blij met dit resultaat!

Voor de motie waarin dit is behandeld, klik hier en kijk bij C.10.M05 (website van de gemeente Duiven)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.