04 september 2018

Vakleerkracht gym Duiven van start

Zeven basisscholen in Duiven werken komend schooljaar samen met de Gelderse Sportfederatie aan een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

De deelnemende scholen zijn IKC Het Veer, IKC Remigius, Bernadetteschool, Montessori IKC De Groene Ring, De Wiekslag, IKC Kameleon en IKC het Klokhuis. Zij hebben besloten de werkdruk gelden van het kabinet in te zetten om een vakleerkracht in te huren. De vakleerkracht is in dienst van de Gelderse Sportfederatie en de scholen nemen een aantal uren per week bewegingsonderwijs af. Daardoor hoeven de groepsleerkrachten geen gymles meer te geven. De gemeente ondersteunt de samenwerking vanuit BOSS (Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen). 

CDA Wethouder Johannes Goossen (Sport) is blij met de keuze van de scholen voor een vakleerkracht bewegingsonderwijs: “Vanuit onze visie op Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen (BOSS) wil de gemeente het initiatief bij partners als scholen en verenigingen stimuleren en ondersteunen. Vanuit scholen is het belang van Bewegingsonderwijs geagendeerd, waardoor de gemeente als partner dit graag mede mogelijk maakt. Goed bewegingsonderwijs is erg belangrijk. Door van jongs af aan goed bewegingsonderwijs aan te bieden verbetert de gezondheid en prestaties van kinderen. Tegelijkertijd ontstaat daardoor een nieuwe impuls om met onze CombinatieFunctionaris Sport nog steviger in te zetten op de verbinding tussen het Basisonderwijs en het (sport)verenigingsleven.”

Bron: www.duiven.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.