03 maart 2014

Voor het CDA geen referendum herindeling

Gebruik maken van referenda komen houdt in dat de parlementaire democratie in de kern wordt aangetast. In het Liemers geval betekent dat de democratisch gekozen Gemeenteraad als hoogste orgaan niet meer het laatste woord heeft. Daarnaast reduceert de uitvoering van het referendum een ingewikkelde kwestie zoals een gemeentelijke herindeling nu eenmaal is, tot een versimpeld Ja of Nee. Maar juist in het geval van herindeling is  nuancering essentieel is om tot een goede en weloverwogen beslissing te komen.

Maar er kleeft ook nog een andere, meer algemene smet aan referenda. In de praktijk blijkt het soms ook een alibi te zijn om moeilijke, noodzakelijke, maar impopulaire beslissingen te ontwijken. Een ogenschijnlijk charmante uitweg dus voor politici-met-slappe-knieën

Waarom was het Duivense CDA indertijd wel voorstander – weliswaar na veel morren en alles van alle kanten gewikt en gewogen te hebben – van het referendum over het Vitaal Centrum? Juist vanwege de keuze die eenvoudig te herleiden was tot drie duidelijke en onderling verschillende voorstellen. En dat waren realistische ontwerpen, zeker na de door grootheidswaan geïnspireerde eerdere plannen. 

Het CDA is en blijft een voorstander van de representatieve democratie. En daar past een referendum niet in. De  CDA-fractie in de Duivense Gemeenteraad zal dan ook tegen een referendum zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.